Thư ngỏ của CLB Phong thủy Thăng Long
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Thư ngỏ của CLB Phong thủy Thăng Long »

Nghiên cứu Phong thủy, trước là đến với kho tàng kiến thức vô tận của nhân loại, sau là đi tìm cái triết lý của sự sinh tồn. Từ thủa hồng hoang đến giờ, nhân loại đã tồn tại và phát triển bằng chính khả năng chinh phục thiên nhiên. Thuận theo tự nhiên để tồn tại chính là lẽ của Phong thủy vậy.

Chi tiết...

Login

Lost your password?