Vào nhà mới nên chọn ngày tốt?
24 Th1
2018
gửi bởi Ngô Lê Lợi

Vào nhà mới nên chọn ngày tốt? »

Nhiều người không tin lắm vào các cách chọn ngày tốt xấu?

Chi tiết...
Thập bát luận – Mười tám điều luận bàn về Bốc Phệ
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Thập bát luận – Mười tám điều luận bàn về Bốc Phệ »

Thập bát luận – Mười tám điều luận bàn (trích Tăng bổ bốc phệ chính tông) Thứ nhất: Phân loại Dụng thần

Phàm Chi tiết…

Dịch Lý – THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Dịch Lý – THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN »

THÔNG HUYỀN DIỆU LUẬN, là tác phẩm viết vào đầu đời Tống. Tương truyền là của Hy Di tiên sinh trứ tác.

Chi tiết...
Lục hào bí quyết
17 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Lục hào bí quyết »

NHẤT – Thủ dụng thần (Áp dụng dụng thần) :

1. Lấy hào Thế là dụng thần : Trường hợp này thì cần Chi tiết…

Login

Lost your password?