Luận các cung trên gương mặt
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Luận các cung trên gương mặt »

Cung Mệnh (Mệnh Môn) còn gọi là Ân Đường, nằm giữa 2 đầu mày, phía trên Sơn Căn. Mệnh Môn giúp ta nhận biết được những thuận lợi, thành công cũng như những trắc trở, khó khăn của con người trong cuộc sống.

Chi tiết...
Mười bước xem tướng
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Mười bước xem tướng »

Coi tướng đàn ông hay đàn bà đều phải có trình tự. Trình tự đó, sách "Thần tướng toàn biên" gọi là Thập quan (mười bước xem)

Chi tiết...
Phú Tướng Pháp của Lã Thuần Dương
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Phú Tướng Pháp của Lã Thuần Dương »

Lã Thuần Dương hay là Lã Đồng Tân, là một trong Bát tiên. Tương truyền ông sinh ra đã có tướng lạ, thủa nhỏ theo đòi Nho học, nhưng sau gặp được cơ duyên, ngộ ra cõi đời quá ngắn ngủi và phàm tục nên bỏ đi tu tiên và đắc đạo.

Chi tiết...
Ma Y thần tướng diễn ca
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Ma Y thần tướng diễn ca »

Xem qua thần tướng Ma Y, Biết người thiện ác biết tay gian tà

Biết trang phú quí vinh hoa, Biết người hào Chi tiết…

Thái Tố Mạch Quyết-xem mạch người luận nhân sinh
18 Th1
2018
gửi bởi Sơn Chu

Thái Tố Mạch Quyết-xem mạch người luận nhân sinh »

Phép xem mạch vốn dĩ là của Đông Y. Nhưng ngoài việc chẩn bệnh, thì xem mạch còn có thể biết được mệnh người. Có môn Thái Tố Mạch chủ về thuật này.

Chi tiết...

Login

Lost your password?