Ngày Nguyệt kỵ là các ngày 05, 14, 23 âm lịch hàng tháng. Trong phong tục Việt Nam, ngày Nguyệt kỵ là ngày xấu, kiêng không xuất hành. Nhưng một bộ phận khác lại cho rằng đó là 03 ngày tốt nhất trong tháng, ngày xấu, mọi người kiêng xuất hành thì ra đường càng đỡ đông đúc, tâu fxe rộng chỗ đỡ phải chen lấn, đễ đi lại.Vì sao lại như vậy? Thực ra đó cũng là một vấn đề về tâm lý. Ngày tốt đối với người này nhưng lại xấu với người khác.Ngày xưa các bậc vua chúa hay chọn 3 ngày đó để đi du ngoạn. Vua đi đến đâu cũng có binh lính dẹp đường, quan lại, cung tần mỹ nữ... cả một đám đông theo hầu. Dân chúng không được ngó mặt vua chúa, phải cúi rạp người xuống đất, không được ngẩng mặt lên ở hai bên vệ đường, chờ cho vua đi qua mới được ngẩng mặt đứng lên để đi tiếp. Nhứng người có việc vội thì có khi bị nhỡ việc. Vì thế những ngày này mọi người hạn chế bố trí những việc phải đi lại nhất là đi qua những đường chính. Dần đần việc đó trở thành phong tục kỵ xuất hành vào các ngày 05, 14, 23 âm lịch hàng tháng (gọi đó là ngày nguyệt kỵ - kiêng xuất hành). Như vậy, ba ngày 05, 14 ,23 là ngày tốt với các bậc vua chúa nhưng lại là ngày xấu đối với dân thường.