1. Tải file lên hệ thống

Bước 1 - vào www.Phongthuythanglong.vn/Phongthuy/ bạn sẽ nhìn thấy giao diện

Bước 1

Bấm vào nút ChooseFile để có thể tải ảnh từ máy tính lên.

Bước 2: Chọn file từ máy tính

Buoc2

Phần mềm sẽ tự động đọc thư mục trong máy của bạn. Bạn cần phải chọn đúng file sơ đồ nhà/sơ đồ công trình. Lưu y: File ảnh có dạng JPF, PNG hoặc BMP

Sau khi chọn xong, bạn bấm vào nút OK hoặc Open File (tùy vào hệ điều hành đang sử dụng)

2. Xác định thông số kiến trúc

Bước 3Giải thích các khái niệm

Bước 1: Chọn TÂM kiến trúc

TÂM kiến trúc biểu diễn bằng 1 điểm màu đỏ. Sau khi bấm vào nút "☼" ở bên cạnh chữ Tâm, bạn có thể bắt đầu chọn TÂM. Trong khi bạn chọn TÂM, màn hình sẽ bị mờ đi

Nếu muốn sửa lại vị trí TÂM, bạn phải bấm vào nút "☼"

Bước 2: Chọn HƯỚNG kiến trúc

HƯỚNG ở đây được hiểu là HƯỚNG so với TÂM vừa xác định ở bước trên. Trục TÂM - HƯỚNG xác định HƯỚNG của toàn bộ công trình.

Sau khi bấm vào nút "☼" ở bên cạnh, bạn có thể bắt đầu chọn HƯỚNG. Trong khi bạn chọn HƯỚNG, màn hình sẽ bị mờ đi

HƯỚNG kiến trúc biểu diễn bằng 1 điểm màu trắng.

Trong trường hợp bạn muốn lấy HƯỚNG Cửa Chính thì bạn cần phải chọn một điểm HƯỚNG sao cho Trục TÂM - HƯỚNG song song với HƯỚNG Cửa Chính

Nếu muốn sửa lại vị trí HƯỚNG, bạn phải bấm vào nút "☼"

Bước 3: Xác định HƯỚNG công trình so với CHÍNH BẮC

Ở trên hình vẽ, trục màu đen là hướng của công trình. Trục màu đỏ là trục BẮC- NAM (0 độ - 180 độ).

Ví dụ, tòa nhà 20 độ (Tọa Đinh, hướng Quý) thì chọn hướng công trình là 20 độ. Lúc đó, chúng ta hiểu rằng: Góc giữa trục Tâm-Hướng và Tâm - Chính Bắc là 20 độ.

Bước 4: Xác định thế quái

Nếu Góc lệch là hơn 3 độ so với chính cung 24 sơn thì bạn nên chọn thế quái

Bước 5: Tên gia chủ

Bước 6: Xác định năm sinh của gia chủ

Bước 7: Xác định Giới tính của gia chủ

Bước 8: Xác định năm xây và năm luận đoán

Bước 9: An la kinh - hoàn tất thông tin để vẽ la kinh lên

Thông tin bổ sung

1. Link ảnh: Là link của File ảnh vừa được Up lên hệ thống. Bạn có thể không cần phải quan TÂM đến thông số này

2. Hiển thị ảnh nền: Khi vẽ la kinh lên sơ đồ kiến trúc thì có thể làm cho ảnh khó nhìn. Bạn có thể điều chỉnh thông số này nhiều lần, vẽ lại nhiều hình khác nhau để tiện theo dõi

3. Xoá dữ liệu: Khởi tạo các thông tin như ban đầu

3. Phần hiển thị kết quả

Các vòng La kinh từ trong ra ngoài

1. Vòng 0 - Tâm huyền không

2. Vòng 1- 8 hướng huyền không

3. Vòng 2,3 - 8 hướng

4. Vòng 4 - Đại du niên

5. Vòng 5 - 24 sơn Chính châm (nội bàn)

6. Vòng 6 - 24 sơn Trung kim nhân bàn (trung bàn)

7. Vòng 7- 24 sơn Phòng châm thiên bàn (ngoại bàn)

8. Vòng 8-Tiểu du niên

9.Vòng 9- Phụ tinh thủy pháp

10. Vòng 10-Môn lầu ngọc bối kinh