Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần xa! Vạn vật trong vũ trụ vốn có lẽ sinh diệt tiêu trưởng, tuy vô cùng vô tận mà vẫn không ngoài cái lý của Âm Dương, Càn Khôn xoay chuyển. Trong Đạo Đức kinh, Lão tử nói rằng “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên”. Con người sống trong Trời Đất, phải tuân theo phép của Trời Đất, mà cái đạo của Trời Đất vốn là lẽ tự…

Chia sẻ.

Thập Can Chiết Tự

Trong thuật số cổ xưa có lưu truyền 1 bài thơ có tên là “Thập…

Tứ Trụ Tử Bình

Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi…