Kính thưa các thành viên Diễn đàn, Group và quý bạn hữu gần xa ! Vừa qua, Ban Quản trị trang web Học Viện Lý Số (hocvienlyso.org) và một số trang cá nhân có đăng một số bài viết nói về việc cá nhân ông VŨ ĐỨC HUÂN là Admin của Group Tử Vi  Việt Nam có hành vi vi phạm bản quyền phần mềm của Học Viện Lý Số. Chúng tôi xin thông tin cụ thể để các bạn hữu gần xa và các thành viên cũng như cộng đồng mạng được biết như sau: 1- Về việc bản…

Chia sẻ.

Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài Bài viết của Trúc Phong ẩn sĩ Ngũ Quỷ Vận Tài bí…

LƯỜNG THIÊN XÍCH

LƯỜNG THIÊN XÍCH       Huyền Không phân bố 9 con số của Lạc Thư theo một…

Chính thần, linh thần

Chính thần, linh thần Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm Chính thần là dùng nơi cao…

Bát Môn

1. Quẻ Khảm – Hưu Môn: Khảm theo dịch học ở vào cung Tý là…

Cam thị dị truyền bí quyết ca

甘氏異傳秘訣歌 陰陽順逆妙難窮。一千八十失來蹤。 符使變化無窮極。統領奇儀曆九宮。 地道安然奇儀定。六十時終節局移。 天道無休常運斡。符使之宮順逆飛。 陽遁符一飛二黑。陰遁符九逆艮馳。 如此九星飛九宮。九星順逆不相同。 蓬芮沖輔禽遁順。英任柱心禽逆行。 此行陽星爲值事。蓬芮沖輔止天英。 此時陰星爲值事。符英任柱至天蓬。 年月日時迴圈轉。九星更換逐宮移。 反伏二吟符使位。一二之餘宮位推。 十時飛遍還原位。星同年月易天干。 八門專主飛何處。陽順陰逆九宮飛。 若遇開門爲值使。驚生景休死傷杜。…