Ngũ hành tổng luận

Ngũ hành, bản tính ở giữa trời đất mà lưu thông bất tận vậy, do đó gọi hành. Nghiên cứu mệnh lý, đầu tiên cần phải…

Âm Dương lệch

Nói đến Âm Dương Lệch, thật ra cũng chỉ là 1 thuyết của Tiết Khí. Vua Chu Công viết là có 24 Tiết Khí, 72 Tiết…

Quy luật của âm lịch Việt Nam

Quy luật của âm lịch Việt Nam Âm lịch Việt Nam là một loại lịch thiên văn. Nó được tính toán dựa trên sự chuyển động…

32 thế sát trong Phong Thủy

1. Âm sát Phía trước và sau của dương trạch có quá nhiều cây lớn, không theo thứ tự ngay hàng thẳng lối (loạn mộc), nhà…

Tứ Trụ Tử Bình
Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…

Thư Ngỏ

Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần…

1 2 3 8