Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần xa! Vạn vật trong vũ trụ vốn có lẽ sinh diệt tiêu trưởng, tuy vô cùng vô tận mà vẫn không ngoài cái lý của Âm Dương, Càn Khôn xoay chuyển. Trong Đạo Đức kinh, Lão tử nói rằng “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên”. Con người sống trong Trời Đất, phải tuân theo phép của Trời Đất, mà cái đạo của Trời Đất vốn là lẽ tự…

Chia sẻ.

Tam Hợp Thủy Pháp

TAM HỢP THỦY PHÁP Thủy Pháp – yếu tố tối trọng trong phép lập hướng…

Thanh nang Áo ngữ

Bộ Thanh Nang, tương truyền của Dương Quân Tùng (nhưng về sau nhiều người xác…

Ngũ hành tổng luận

Ngũ hành, bản tính ở giữa trời đất mà lưu thông bất tận vậy, do…