Author phongthuythanglong

Nhị thập bát tú

Nhị thập bát tú Nhị thập bát tú là 28 ngôi sao có thực, do Khoa thiên văn cổ đại quan sát bầu trời phát…

Cát Thần Từ Mục

Ý Nghĩa Cát Thần 1 âm đức Đồng hành với nhân cách (hung nhật). Thi lệ viết: ‘Chánh thất kim kê khiếu, nhị bát đê dương…

Hung Thần Thông Dụng

Hung Thần Thông Dụng 1 âm nguyệt hà khôi Đồng hành với trực Bình , Dương Nguyệt Thiên Cương , và Tử Thần . Lịch lệ…

Ý Nghĩa 12 Trực

1 Thành Tuần tự tháng 1-12, ngày: tuất, hợi, tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu. Thành công, thiên đế kỉ vạn vật…

Thời Gia Cát Hung Thần Chú Thích

Thời Gia Cát Hung Thần Chú Thích Cổ nhân viết: thiên bất đắc thời, nhật nguyệt vô quang; địa bất đắc thời, vạn vật bất sanh;…

Vòng Trường Sinh

Tuần tự các thần như trong bảng sau: Ngũ hành trường sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt…

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách 1. Kì môn độn giáp bát môn thị hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử…

1 2 3 33