Author phongthuythanglong

Phân Kim Trong La Kinh Thấu Giải

/ PHÂN KIM. Phân kim là phép đặt sơn hướng, đặt tâm cổng, cửa vào những vị trí có độ số tốt nhất. Tránh phạm vào…

KHAI MÔN ĐIỂM THẦN SÁT

1. Bước 1: Đo toạ hướng của nhà, hướng của cửa (môn khí, đo từ tâm nhà đến tâm của cửa) lấy phân kim theo vòng…

KHAI MÔN PHONG THỦY TINH HOA

(Tài liệu của tác giả:Trần Mạnh Linh) Sơ lược các cấp độ của địa lý: Cấp 1: Bát trạch, do ở mức độ thấp nên độ…

120 PHÂN KIM TRÊN LA KINH PHONG THỦY

Cuối đời Thanh, Thẩm trúc Nhưng tiên sinh, người Tiền Đường đã đính chính lại cách phân kim của Tưởng bàn. Mỗi sơn giữ 5 vị…

HUYỀN KHÔNG PHI TINH

Huyền không Giải thích về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ “Thẩm thị Huyền Không học”) viết: Trong sách Pháp Ngôn của…

Các cách sát trong huyền không

THÁI TUẾ Thái Tuế – còn gọi là Tuế tinh, Thái Tuế Địa Bàn, Thanh Long tinh hay Mộc tinh – là một hành tinh lớn…

1 2 3 26