Danh mục: Âm Trạch

Tam Hợp Thủy Pháp

TAM HỢP THỦY PHÁP Thủy Pháp – yếu tố tối trọng trong phép lập hướng của Địa Lý. Nếu không biết về Thủy pháp thì coi…

Thanh nang Áo ngữ

Bộ Thanh Nang, tương truyền của Dương Quân Tùng (nhưng về sau nhiều người xác quyết là không phải). Gồm có 3 bộ phận : -…

Dương trạch loan đầu bí chỉ

“Hà tri kinh” nói: Làm sao biết người ta đã nghèo lại nghèo thêm? – Địa thế có Sơn chạy đi (không chầu về), núi nghiêng…