Danh mục: Dương Trạch

32 thế sát trong Phong Thủy

1. Âm sát Phía trước và sau của dương trạch có quá nhiều cây lớn, không theo thứ tự ngay hàng thẳng lối (loạn mộc), nhà…

Tam Hợp Thủy Pháp

TAM HỢP THỦY PHÁP Thủy Pháp – yếu tố tối trọng trong phép lập hướng của Địa Lý. Nếu không biết về Thủy pháp thì coi…

Thanh nang Áo ngữ

Bộ Thanh Nang, tương truyền của Dương Quân Tùng (nhưng về sau nhiều người xác quyết là không phải). Gồm có 3 bộ phận : -…

Dương trạch loan đầu bí chỉ

“Hà tri kinh” nói: Làm sao biết người ta đã nghèo lại nghèo thêm? – Địa thế có Sơn chạy đi (không chầu về), núi nghiêng…