Danh mục: Kỳ Môn – Thái Ất – Lục Nhâm

Kỳ Môn – Thái Ất – Lục Nhâm

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách

Kỳ Môn Độn Giáp – Môn Bách 1. Kì môn độn giáp bát môn thị hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử…

Dụng Thần trong Kỳ Môn

Dụng Thần trong Kỳ Môn Tại kì môn độn giáp cửu cung cách trung, hữu bát cá cung cách thị hội dụng đáo đích, như…

Kỳ Môn Bát Thần

Kỳ Môn Bát Thần Nhất, bát thần ngụ ý Trực phù tiền tam lục hợp vị, thái âm chi thần tại tiền nhị, hậu nhất…

Kì môn tiết khí bài cục

Kì môn tiết khí bài cục 1. Khái niệm ban đầu : Cổ nhân đem 24 giờ trong 1 ngày phân làm 12 canh giờ gồm…

Thập Can Kỳ Môn

Thập Can Kỳ Môn Giáp: ngũ hành chúc mộc, vi dương mộc. Vị cư đông phương, vu kì môn trung giáp đại biểu chủ suất,…

Kỳ Môn – Cửu Độn 2

【 thiên độn 】 Bính kì, sinh môn ( khai môn, hưu môn ) hợp đích bàn đinh kì vi thiên độn ( bính + đinh…

1 2 3 6