Danh mục: PHONG THỦY

Tổng hợp các bài viết về phong thủy

Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài Bài viết của Trúc Phong ẩn sĩ Ngũ Quỷ Vận Tài bí pháp, là một cách cục trong Phong thủy, trong đó lợi…

Ngũ Quỷ Vận Tài

“ Ngũ Quỷ Vận Tài” Đại ThànhNgũ Quỷ Vận Tài Cục theo như tôi biết có đến mấy loại khác nhau, dưới đây tôi xin đem…

NGUYÊN KHÔNG MẬT CHỈ.

Tư liệu tham khảo được Cụ TriTri cho phép. ======================== NGUYÊN KHÔNG MẬT CHỈ. Bất tri lai lộ, yên tri nhập lộ, bàn trung bát quái…

ĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH

ĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH (Tưởng Đại Hồng chú) TriTri dịch. Thanh Nang KinhQuyễn thượng. Thiên tôn địa ty, dương kỳ âm ngẩu, 1, 6 cộng tông,…

BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN (Phần 2)

III.                 HOÀNG TUYỀN Lập hướng, kỵ thủy lộ, phạm Hoàng Tuyền THƠ CỔ:                     1/ Canh Đinh Khôn, thường thị Hoàng Tuyền 2/ Ất Bính tu phòng, Tốn thủy…

BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN – phần 1

BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN I.  BÁT SÁT – HUNG KỴ: Lập hướng phải kỵ 8 phương sát khí: CA QUYẾT:   1/ Khảm Long, Khôn Thỏ (mão),…

THIÊN NGỌC KINH TỰ

THIÊN NGỌC KINH TỰ 原文:nguyên văn : 江东一卦从来吉,八神四个一。 giang đông nhất quái tòng lai cát, bát thần tứ cá nhất. 江西二卦排龙位,八神四个二。 giang tây nhị quái…

1 2 3 7