Danh mục: PHONG THỦY BÁT TRẠCH

Các bài viết về phong thủy bát trạch

Phụ Tinh Thủy Phối Quái

Phụ Tinh Thủy Phối Quái Bài long pháp của Bát Trạch tức Phụ tinh thủy phối quái: Phụ, Vũ, Phá, Liêm, Tham, Cự, Lộc, Văn là…

An du niên biến quái trong phong thủy

An du niên biến quái trong phong thủy Trong Phong thủy, nếu đem mệnh quái phối hợp với trạch quái thì ta được Du niên biến quái. Du niên…

Bát trạch 24 sơn hướng

Bát trạch phân chia thành 4 sao tốt và 4 sao xấu, mỗi sao chia thành 3 sao nhỏ (tiểu tinh). Mỗi 1 quái chia thành…

1 2 3 5