Danh mục: Sự kiện

Thư Ngỏ

Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

2. 紫府朝垣格 2. Tử Phủ Triều Viên cách 紫 微 、 天府于庙旺之地合照命垣, 命宫三方四正有禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺诸吉星, 方合此格。 此格有四, ①如武曲天相在寅申坐命, 三合紫府天府。 ②廉贞在寅申坐命,…