Danh mục: Tạp học

Lịch vạn niên là gì ?

Lịch vạn niên còn gọi là Hoàng lịch thông thư, Hiệp ký lịch, Hiệp kỷ biện phương thư, Vạn bảo toàn thư, Tuyển trạch nhật, Ngọc…

Thuật chiêm tinh trung quốc

  Nước ta cũng như các nước Phương Đông, chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Quốc, vì vậy trước khi nghiên cứu lịch Vạn niên…

Lịch sử chọn ngày giờ

 Nước ta ở cạnh Trung Quốc, lại trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Trung Quốc là một trong những trung tâm văn hoá cổ đại…

Các thang thời gian của lịch

Hiện có ba cách đo thời gian thông dụng: Dựa vào sự quay của trái đất quanh trục của nó so với mặt trời hay…

Cơ sở thiên văn của lịch

Khái niệm về thời gian của con người được hình thành từ sự cảm nhận tính chu kỳ, lập đi lập lại của các hiện tượng…

Khái niệm về lịch

Mỗi sự kiện, biến cố xẩy ra trong tự nhiên xã hội đều diễn ra trong không gian, thời gian nhất định và ghi chép thời…

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam

Cơ sở tính toán lịch Việt Nam Quy tắc tính Lịch âm Dương Á Đông: Quy tắc tính Lịch âm Dương Việt Nam và Trung Quốc…

1 2 3 6