Danh mục: Tạp học

Cát Thần Từ Mục

Ý Nghĩa Cát Thần 1 âm đức Đồng hành với nhân cách (hung nhật). Thi lệ viết: ‘Chánh thất kim kê khiếu, nhị bát đê dương…

Hung Thần Thông Dụng

Hung Thần Thông Dụng 1 âm nguyệt hà khôi Đồng hành với trực Bình , Dương Nguyệt Thiên Cương , và Tử Thần . Lịch lệ…

Ý Nghĩa 12 Trực

1 Thành Tuần tự tháng 1-12, ngày: tuất, hợi, tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu. Thành công, thiên đế kỉ vạn vật…

Thời Gia Cát Hung Thần Chú Thích

Thời Gia Cát Hung Thần Chú Thích Cổ nhân viết: thiên bất đắc thời, nhật nguyệt vô quang; địa bất đắc thời, vạn vật bất sanh;…

Vòng Trường Sinh

Tuần tự các thần như trong bảng sau: Ngũ hành trường sinh mộc dục quan đới lâm quan đế vượng suy bệnh tử mộ tuyệt…

1 2 3 5