Danh mục: Tạp học

Ngũ hành tổng luận

Ngũ hành, bản tính ở giữa trời đất mà lưu thông bất tận vậy, do đó gọi hành. Nghiên cứu mệnh lý, đầu tiên cần phải…

Âm Dương lệch

Nói đến Âm Dương Lệch, thật ra cũng chỉ là 1 thuyết của Tiết Khí. Vua Chu Công viết là có 24 Tiết Khí, 72 Tiết…

Quy luật của âm lịch Việt Nam

Quy luật của âm lịch Việt Nam Âm lịch Việt Nam là một loại lịch thiên văn. Nó được tính toán dựa trên sự chuyển động…