Danh mục: Tứ trụ

Tứ Trụ Tử Bình
Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…