Kỳ Môn : bát môn, cửu tinh, bát thần hàm nghĩa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kỳ Môn : bát môn, cửu tinh, bát thần hàm nghĩa

Khai môn: thị nhất cá cát môn. Khai môn tứ thông bát đạt, nghi viễn hành, kiến quý, cầu tài đẳng, bách sự cát lợi hưởng thông. Khai môn vi kim thần, như lâm chấn, tốn nhị cung, vi kim khắc mộc, cổ đại triết học tư tưởng nhận vi”Kim mộc tương khắc” , tắc bất cát lợi. Môn khắc cung vi bách, cát môn bị bách ( cát môn lâm bị khắc chi cung ), tắc cát sự bất thành.

Hưu môn: dã thị nhất cá cát môn, nghi hưu tức tụ hội, kinh thương, giá thú, tham yết quý nhân, bất khả dương binh. Hưu môn vi thủy thần, lâm li cửu cung vi thủy khắc hỏa, cổ đại triết học tư tưởng nhận vi thủy hỏa bất tương dung, tắc bất cát lợi.

Sinh môn: dã thị nhất cá cát môn, nghi doanh tạo, giá thú, mưu sự, kiến quý đẳng. Sinh môn vi thổ thần, như lâm khảm nhất cung vi thổ khắc thủy, tắc bất cát lợi.

Thương môn: thị nhất cá hung môn, xuất nhập dung dịch đắc bệnh ngộ tai thụ thương, chiêu nhạ thị phi. Đãn thu khoản tác trái hiệu quả ngận hảo; hựu nghi vu đả liệp hòa bộ tróc đạo tặc. Thương môn vi mộc thần, lâm khôn nhị cung, cấn bát cung vi mộc khắc thổ, đại hung. Hung môn bị bách ( hung môn lâm bị khắc chi cung ), tắc hung sự vưu thậm.

Đỗ môn tuy liệt nhập hung môn, đãn thiên vu bình môn, dã khả xuất hành, yết quý, nghi vu đóa tị tàng thân. Đỗ môn hữu nhàn tắc trở trệ chi nghĩa. Đỗ môn vi mộc thần, lâm nhị, bát cung tắc chủ hung.

Cảnh môn: toán tác hung môn nhi khuynh vu bình. Cảnh môn phát dương chấn tác nhi bất cửu trường. Nghi du hí cạnh tái. Thượng thư, ngư liệp vô sở đắc. Cảnh môn lâm lục, thất cung chủ hung.

Tử môn: thị nhất cá hung môn, xuất nhập thử môn, bách sự vi hung, kị xuất hành, tu tạo, mưu sự, phủ tắc thương nhân tổn tài. Nghi ngư liệp, hành hình, điếu tang. Tử môn vi thổ thần, lâm nhất cung tắc chủ đại hung.

Kinh môn: vi hung môn, bất nghi xuất hành mưu sự, phủ tắc tất ngộ kinh khủng; đãn nghi tầm cầu tẩu thất, truy bộ đào vong. Kinh môn vi kim thần, lâm tam, tứ cung chủ đại hung. Kinh môn kinh hoàng ưu cụ, đa sinh quái dị.

Phụ, cầm, tâm vi đại cát tinh; trùng, nhâm nhị tinh tiểu cát; bồng, nhuế nhị tinh đại hung; trụ, anh nhị tinh tiểu hung.

Thiên bồng: tụng đình tranh cánh ngộ thiên bồng, thắng tiệp danh uy vạn lí đồng. Xuân hạ dụng chi giai vi cát, thu đông dụng chi bán vi hung. Giá thú viễn hành giai bất lợi, tu tạo mai táng diệc gian không. Tu đắc sinh môn đồng bính ất, dụng chi vạn sự giai xương long. Thiên bồng vi thủy tặc, sở nhập chi cung bất nghi giá thú, doanh tạo, bàn thiên đẳng, đãn như ngộ sinh môn tịnh hợp bính kì, đinh kì, tắc khả dụng vô phương. Xuân hạ khả dụng, thu đông trợ thủy chi thế, bất khả dụng.

Thiên nhuế: thiên nhuế thụ đạo kết giao nghi, hành phương trị chi tối bất cát. Xuất hành dụng sự giai nghi thối, tu tạo an phần họa nan trắc. Tặc đạo kinh hoàng ưu tiểu khẩu, canh hữu quan sự bị quan trách. Túng đắc kì môn tòng thử vị, cầu kì cát sự giai vi hư vi. Thiên nhuế vi giáo sư, bằng hữu, cố nghi thụ đạo kết giao, bất nghi giá thú, thiên tỉ, tố tụng, doanh tạo, tức sử đắc kì môn, dã nan vi cát. Thiên nhuế vi thổ tinh, thu đông dụng chi cát, xuân hạ dụng chi hung.

Thiên trùng: giá thú an doanh sản nữ kinh, xuất hành di đồ hữu tai nan. Tu tạo táng mai giai bất lợi, vạn bàn tác vi thả thuân tuần. Thiên trùng vi lôi tổ, thiên đế, vũ sĩ, nghi xuất quân báo cừu tuyết sỉ, bất nghi giá thú, tu tạo, thiên tỉ, kinh thương.

Thiên phụ: thiên phụ chi tinh viễn hành lương, tu tạo mai táng phúc miên trường. Thượng quan di đồ giai cát lợi, hỉ dật nhân tài bách sự xương. Thiên phụ vi thảo vi dân, nghi viễn hành, khởi tạo, di đồ, hôn thú, mai táng, thỉnh khách.

Thiên cầm: thiên cầm viễn hành thiên đắc lợi, tọa cổ hành thương giai xưng ý. Đầu yết quý nhân câu ích hoài, tu tạo mai táng đô phong dụ. Thiên cầm vi vu vi công, nghi viễn hành, tố sinh ý, mai táng, tu tạo, kiến quý.

Thiên tâm: thiên tâm cầu tiên hợp dược đương, thương đồ khách lữ tài lộc xương. Chủ tương thiên táng giai cát lợi, vạn sự hân phùng tẫn cao cường. Thiên tâm vi cao đạo, vi danh y, nghi trì bệnh phục dược, luyện khí công, kinh thương, thiên tỉ, mai táng. Thu đông cát, xuân hạ hung.

Thiên trụ: thiên trụ tàng hình cẩn thủ nghi, bất tu viễn hành cập doanh vi, thương cổ bách sự giai bất lợi, động tác lập khắc kiến hung nguy. Thiên trụ vi ẩn sĩ, nghi ẩn tích cố thủ, bất nghi xuất hành mưu sự, nhất thiết sở vi giai bất cát.

Thiên nhâm: thiên nhâm cát tinh sự giai thông, tế tự cầu quan giá thú đồng. Trảm tuyệt yêu xà di đồ sự, thương cổ tạo táng hỉ trọng trọng. Thiên nhâm vi phú thất, cầu quan, giá thú, thiên tỉ, kinh thương, chư sự giai cát.

Thiên anh: thiên anh chi tinh giá thú hung, viễn hành di đồ bất nghi phùng, thượng quan thương cổ hung bại tử, tạo tác cầu tài nhất dịch không. Thiên anh vi lô hỏa vi tàn hoạn, bách sự bất nghi.

Trực phù tiền tam lục hợp vị, thái âm chi thần tại tiền nhị, hậu nhất cung trung vi cửu thiên, hậu nhị chi thần vi cửu đích. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu đích tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đãn hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đào hình.

Trực phù: bẩm trung ương thổ, vi thiên ất chi thần, chư thần chi thủ, sở đáo chi xử, bách ác tiêu tán. Sự cấp khả tòng trực phù sở tiến lâm chi phương xuất, giá tựu thị sở vị”Cấp tắc tòng thần” đích thuyết pháp.

Đằng xà: bẩm nam phương hỏa, vi hư trá chi thần. Tính nhu nhi khẩu độc, ti kinh khủng quái dị chi sự. Xuất đằng xà chi phương chủ tinh thần hoảng hốt, ác mộng kinh quý, đắc sử đắc môn tắc vô phương.

Thái âm: bẩm tây phương kim, vi ấm hữu chi thần, tính âm nặc ám muội. Thái âm chi phương khả dĩ bế thành tàng binh, tị nan.

Lục hợp: bẩm đông phương mộc, vi hộ vệ chi thần. Tính hòa bình, ti hôn nhân giao dịch trung gian giới thiệu nhân chi sự. Lục hợp chi phương nghi hôn thú, tị hại.

Câu trần ( hạ hữu bạch hổ ): bẩm tây phương chi kim, vi hung ác cương mãnh chi thần. Tính hảo sát, ti binh qua tranh đấu sát phạt bệnh tử. Câu trần chi phương tu phòng địch phương thâu tập. Đắc kì môn vô kị.

Chu tước ( hạ hữu huyền vũ ): bẩm bắc phương thủy, vi gian sàm tiểu đạo chi thần. Tính hảo âm mưu tặc hại, ti đạo tặc đào vong khẩu thiệt chi sự. Chu tước chi phương tu đề phòng gian tế đạo tặc. Đắc kì môn tắc vô phương.

Cửu Địa: khôn thổ chi tượng, vạn vật chi mẫu. Vi kiên lao chi thần, tính nhu hảo tĩnh. Cửu đích chi phương, khả dĩ truân binh cố thủ.

Cửu thiên: kiền kim chi tượng, vạn vật chi phụ. Vi uy hãn chi thần, tính cương hảo động. Cửu thiên chi phương, khả dĩ dương binh bố trận

Chia sẻ.

Bình luận