Kỳ Môn – Cửu Độn 2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
【 thiên độn 】

Bính kì, sinh môn ( khai môn, hưu môn ) hợp đích bàn đinh kì vi thiên độn ( bính + đinh ). Giá nhất phương vị đắc nguyệt tinh sở tệ, nghi vu kì đảo cầu phúc, lợi vu chinh chiến sử địch nhân tự bại, thượng thư hiến sách, cầu quan tiến chức, tu thân ẩn tích, tiễn ác trừ bạo, mãi mại, xuất hành, hôn nhân, nhập trạch vãng lai đại cát. Kinh vân: thiên độn sinh khai hợp bính kì, lục đinh tương hội thị giai kì, nguyệt tinh sở tệ phùng tường diệu, vạn sử vi phúc giai khả nghi. Thừa thiên độn lợi vu cạnh tranh, sách hoa, kiến nghị, tấn chức, ẩn tế xí đồ, sinh ý, xuất hành, vãng lai thử phương đại cát. Đãn yếu chú ý: nhược thừa đằng xà, tắc chủ nghi hoặc; lâm huyền vũ, bạch hổ, hữu khả năng xuất hiện tai nan, tật bệnh. Phá tài. Trắc phòng tử phong thủy thì kiền hoặc sinh môn lâm thiên độn, chủ trạch dư cao đại.

【 đích độn 】

Ất kì, khai môn ( sinh môn, hưu môn ) hội đích bàn lục kỷ vi đích độn ( ất + kỷ ). Giá nhất phương vị đắc nhật tinh sở tệ, nghi vu tàng binh, lập trại, an doanh, kiến trí thương khố, tu tạo, tu đạo cầu tiên, xuất trận công thành, xuất hành, mai táng, hôn thú, cầu tài đẳng. Kinh vân: khai môn đích độn đại cát xương, ất kì hợp kỷ chính tương đương, nhân gian bách sự giai nghi cử, đại tương truân doanh sát khí cương. Ngộ thử cách lợi ẩn tàng xí đồ, kiến lập doanh nghiệp võng điểm, tạo phòng, mưu vi bách sự bỉ giác cát lợi. Nhược thừa đằng xà, nghi thật hành cổ hoặc nhân tâm chi kế; thừa thái âm, tắc hữu tửu thực ẩm yến chi sự; thừa bạch hổ, tắc đấu đả thắng lợi; thừa huyền vũ, lợi thủ tài vật hòa tham tra ẩn tư. Trắc phong thủy ngộ đích độn, chủ phòng trạch kiên cố ổn trọng.

【 nhân độn 】

Đinh kì, hưu môn hợp thái âm vi nhân độn. Giá nhất phương vị đắc tinh tinh sở tệ, khả dĩ ẩn hình bảo thân, thụ đạo thành công, thuyết địch hòa cừu, thâu doanh kiếp trại, mật tham thiết phục, thượng quan yết quý, hôn nhân, giao dịch đẳng. Kinh vân: nhân độn hưu đinh hợp thái âm, tinh tinh sở tệ nguyệt hoa tân, ngoại binh tham tặc tri nguyên ủy, vạn sự mưu vi tổng xưng tâm. Ngộ thử cách, lợi vu điều tra nghiên cứu, ẩn tế xí đồ, hòa đàm, chiêu sính, kinh doanh đẳng. Thừa thiên phụ tinh, thiên anh tinh yếu hạ vũ; thừa thiên trùng tinh, đả lôi; thừa thiên anh tinh, chủ hữu thiểm điện, bệnh nhân nguy ky đẳng.

【 thần độn 】

Bính kì, sinh môn lâm cửu thiên vi thần độn. Giá nhất phương vị nghi vu tế tự kì thần, kiến trí đàn trường miếu vũ, tố họa thần tượng, cầu phật bái tiên, hứa nguyện, lợi vu công phạt, âm mưu mật kế, dĩ ứng thần hậu. Kinh vân: cách trung thần độn tối nan phùng, đại tương hành binh lập kiến công, tế tự quỷ thần cực linh nghiệm, nhân gian bách sự phúc vô cùng. Nghi thanh đông kích tây, thương nghiệp sách hoa, khai lộ, tắc hà, bồi huấn đẳng.

【 quỷ độn 】

Đinh kì, đỗ môn ( khai môn ) lâm cửu đích vi quỷ độn. Giá nhất phương vị khả dĩ tham ky, thâu doanh kiếp trại, thiết phục công hư, ám tý động tĩnh, siêu vong tiến cô, tương trấn tai tà, trì liệu bất tường. Kinh vân: cục trung quỷ độn dụng phi khinh, sở dụng mưu vi chủ kiến công, đại tương nhược năng tri thử quyết, vạn nhân đầu thượng sính anh hùng. Phùng quỷ độn, nghi vu xuất kì bất ý, điều nghiên, thiết phục, công hư, tham tra đối phương hư thật, tán bố dao ngôn, thật thi phản gian kế đẳng, đối phương bất nghi sát giác. Trắc dương trạch phong thủy, trạch trung hữu quỷ.

【 phong độn 】

Ất kì hợp khai, hưu, sinh tam cát môn, hạ lâm tốn cung vi phong độn. Giá nhất phương vị nghi vu kì đảo phong vũ, hành lũy chiến, lập tinh kì dĩ ứng phong hầu, hành binh lợi vu hỏa công, dụng phi sa tẩu thạch lai đối phó địch quân. Kinh vân: cục trung phong độn khả sinh phong, xích bích ao binh dụng hỏa công, tàng độn thiết phục ky mật sự, giao đầu tiếp nhĩ tổng tương thông. Diệc tố lưỡng toàn kì mĩ, thuận thủy thôi chu chi sự, lợi xuất hành, thiên di. Như phong tòng tây bắc phương lai, nghi thuận phong kích địch. Như phong tòng đông nam phương lai, địch nhân tại đông nam phương, tắc bất khả giao chiến.

【 vân độn 】

Ất kì hợp khai, hưu, sinh tam cát môn, lâm đích bàn lục tân vi vân độn. Giá nhất phương vị lợi vu cầu vũ trạch, trợ hòa giá, kiến doanh trại, tu tiên luyện đạo, vân du. Đại tương ngộ vân độn, nghi vu độn tàng, mai phục, yểm tập, dĩ ứng vân hậu. Kinh vân: vân độn tam môn hợp đích tân, nhật kì đáo thử bị vân già, kì đảo vũ trạch cực linh ứng, đại tương trị thử khả phục binh. Ngộ thử cách, tại bất mộ bách đích tình huống hạ, nghi ẩn tế xí đồ, lâm sự bất nghi cường cầu, yếu ám trung toán kế đối phương nhi bất bị đối phương phát hiện.

【 long độn 】

Ất kì hợp khai, hưu, sinh tam môn, lâm khảm nhất cung hoặc gia đích bàn lục quý vi long độn. Giá nhất phương vị, khả dĩ diễn luyện thủy quân, bả thủ hà độ, mật tống ky mưu, tạo trí thủy khí, kì cầu vũ trạch, điền đê tắc hà, tu kiều xuyên tỉnh, khai cừ phóng thủy, dĩ ứng long hậu. Kinh vân: long năng biến hóa tối vi tiên, lục ất hưu lâm khảm thủy biên, dụng thử chích nghi thao thủy chiến, mãn thiên lôi chấn pháp trung truyện. Nghi yểm bộ địch nhân, thủy chiến, tu kiều, đả tỉnh. Như đả tỉnh, thử xử tất hữu cam tuyền. Lâm huyền vũ chủ đại vũ thành tai. Yếu phòng gian tế hòa tặc đạo.

【 hổ độn 】

Ất kì hợp hưu môn ( sinh môn ) gia đích bàn lục tân lâm cấn cung hoặc canh kim lâm khai môn lạc đoái cung, đô xưng vi hổ độn. Giá nhất phương vị khả dĩ chiêu an thiết phục, cư hiểm thủ ải, kiến lập doanh trại, bộ tróc xạ liệp, diễn vũ đại chiến, tế phong trấn tà, khu trừ ma quỷ, dĩ ứng hổ hậu. Kinh vân: hổ độn nguyên lai tại cấn trung, tương quân dụng thử hiển anh hùng, tham vi đột trận nghi dương vũ, vạn lí uy phong bất tạm đình. Trắc dương trạch ngộ hổ độn, gia trung xuất công kiểm pháp ti vũ chức nhân tài. Ngộ thử cách, tối nghi ẩn tế khoách trương tiêu thụ cừ đạo, nghi vu tu trúc kiến tạo, trấn tà khu quỷ, an trạch xuất hành đẳng sự.

Chia sẻ.

Bình luận