PHẦN MỀM LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ
  • Họ Tên:
  • Ngày sinh:
  • Giờ sinh:
  • Giới tính:
  • Năm xem:  
  • Múi giờ:
Tứ Trụ Tử Bình
Tứ trụ là gì?

Tứ trụ là 4 trụ, mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là theo THIÊN CAN và ĐỊA CHI. Thiên Can…