PHẦN MỀM LẬP LÁ SỐ TỬ VI

 • Họ tên    Nam    Nữ
 • Loại lịch: Dương lịch   Âm lịch
 • Ngày Tháng Năm
  Giờ sinh Phút
  Năm xem hạn (DL) 
  Kiểu ảnh xuất ra:    Ảnh màu   Đen trắng 
  Thời gian lưu ảnh:    Lâu dài   30 ngày    
 • Lưu ý: Các tùy chọn dưới đây chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm,các bạn nên kiểm tra lại và báo với chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót •  Tứ hóa tuổi CANH: Thiên Đồng- Hóa Khoa và Thái Âm- Hóa Kị

 •  Tứ hóa tuổi TÂN: Thiên Thiên Lương- Hóa Quyền

 •  Tứ hóa tuổi NHÂM: Tả phù- Hóa Khoa

 •  Vòng Trường Sinh-Tuổi nghịch lý Âm Dương: Thủy và Thổ cục an Trường Sinh tại Tý, Mộc cục tại Mão, Kim cục tại Dậu, Hỏa cục tại Ngọ

 •  Tuổi TỊ-DẬU-SỬU: An Hỏa Tinh khởi từ Tuất, Linh Tinh khởi từ Mão

 •  Tuổi CANH: An Thiên Khôi tại Sửu và Thiên Việt tại Mùi

 •  An sao LƯU HÀ: tuổi Đinh tại Thân; tuổi Canh tại Thìn; tuổi Tân tại Mão

 •  An Thân chủ, Mệnh chủ theo cung an Mệnh
  Tôi đồng ý gửi những thông tin ở trên lên Diễn đàn Tử Vi Việt Nam
  Tham gia group facebook chính thức của Diễn đàn Tử Vi Việt Nam để được luận giải

      

Топовые Онлайн Аппараты Плей Фортуна Казино

И постоянно выигрывал в фартуне стабильно 4или 5 тр в сутки выводил. Но потом играть не мог попал туда где интернета не было. И вам бы советовал не играть очень много оно забирает. Казино Плей Фортуна пользователи смогут открывать с мобильных устройств. В этих целях существуют адаптивная версия игровой площадки и приложение для скачивания.

Sự kiện

Топовые Онлайн Аппараты Плей Фортуна Казино

И постоянно выигрывал в фартуне стабильно 4или 5 тр в сутки выводил. Но потом играть не мог попал туда где интернета не было. И вам бы советовал не играть очень много оно забирает. Казино Плей Фортуна пользователи смогут открывать с мобильных устройств. В этих целях существуют адаптивная версия игровой площадки и приложение для скачивания.

Sự kiện
The Definition of Desinfection

While desinfection is the process of eliminating organic and non-biodegradable products from a surface, the definition of is also difficult. What exactly is sanitizing? It is…