VƯỢNG SƠN – VƯỢNG HƯỚNG

VƯỢNG SƠN – VƯỢNG HƯỚNG       Sau khi đã thiết lập được tinh bàn (hay trạch vận) cho 1 căn nhà thì điều trước tiên là…

THƯỚNG SƠN HÁ THỦY LÀ GÌ?

       THƯỚNG SƠN HÁ THỦY LÀ GÌ?  “Thanh nang Tự” viết:“Long thần trên núi không được xuống nước, Long thần dưới nước không được lên…

THẾ NÀO LÀ TAM BAN XẢO QUÁI ?

THẾ NÀO LÀ TAM BAN XẢO QUÁI ?         Trong những cách cục có thể giúp cho trạch vận của căn nhà được lâu…

LƯỜNG THIÊN XÍCH

LƯỜNG THIÊN XÍCH       Huyền Không phân bố 9 con số của Lạc Thư theo một quỷ đạo cố định, có tên là Lường Thiên Xích. Gọi là Lượng…

THÀNH MÔN QUYẾT

THÀNH MÔN QUYẾT Đàm Dưỡng Ngô giải thích trong Huyền Không bổn nghĩa câu của thanh nang áo ngữ:”bát quốc thành môn tỏa chánh khí”. Bát…

Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài Bài viết của Trúc Phong ẩn sĩ Ngũ Quỷ Vận Tài bí pháp, là một cách cục trong Phong thủy, trong đó lợi…

Ngũ Quỷ Vận Tài

“ Ngũ Quỷ Vận Tài” Đại ThànhNgũ Quỷ Vận Tài Cục theo như tôi biết có đến mấy loại khác nhau, dưới đây tôi xin đem…

NGUYÊN KHÔNG MẬT CHỈ.

Tư liệu tham khảo được Cụ TriTri cho phép. ======================== NGUYÊN KHÔNG MẬT CHỈ. Bất tri lai lộ, yên tri nhập lộ, bàn trung bát quái…

ĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH

ĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH (Tưởng Đại Hồng chú) TriTri dịch. Thanh Nang KinhQuyễn thượng. Thiên tôn địa ty, dương kỳ âm ngẩu, 1, 6 cộng tông,…

1 2 3 4 23