BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN (Phần 2)

III.                 HOÀNG TUYỀN Lập hướng, kỵ thủy lộ, phạm Hoàng Tuyền THƠ CỔ:                     1/ Canh Đinh Khôn, thường thị Hoàng Tuyền 2/ Ất Bính tu phòng, Tốn thủy…

BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN – phần 1

BÁT SÁT – HOÀNG TUYỀN I.  BÁT SÁT – HUNG KỴ: Lập hướng phải kỵ 8 phương sát khí: CA QUYẾT:   1/ Khảm Long, Khôn Thỏ (mão),…

THIÊN NGỌC KINH TỰ

THIÊN NGỌC KINH TỰ 原文:nguyên văn : 江东一卦从来吉,八神四个一。 giang đông nhất quái tòng lai cát, bát thần tứ cá nhất. 江西二卦排龙位,八神四个二。 giang tây nhị quái…

Kham Dư Ngũ Kinh – Thiên Ngọc Kinh

天___玉___经 THIÊN NGỌC KINH 杨筠松_著 Dương Quân Tùng _ trứ _ 内_传_上 nội _ truyện _ thượng _ 江东一卦从来吉,八神四个一。 Giang Đông nhất quái tòng lai cát,…

Kham Dư Ngũ Kinh – Thanh Nang Kinh

1 – 青囊经黄石公著 Thanh Nang Kinh Hoàng Thạch Công trứ 上卷 thượng quyển 经曰: 天尊地卑,阳奇阴偶。 kinh viết: Thiên tôn địa ti, dương kỳ âm ngẫu. 一共六宗,二七同道,三八为朋,四九为友,五十同途。 nhất…

1 2 3 4 5 23