Lò Bếp Trong Phong Thủy Bát Trạch Phái

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Lò bếp tại bát trạch phái phong thủy rất được coi trọng , lò bếp là nơi nấu các thư đồ ăn , đối với sức khỏe của các thành viên trong gia đình rất là quan trọng , có thể nói tất cả họa phúc bệnh tật đều từ đó mà ra . Bát Trạch đối với sự bố trí lò bếp có khác với các phái Phong thủy khác có chút khác biệt , không chỉ luận chỗ đặt bếp mà còn luận Táo Hướng ( Chỉ hướng miệng bếp ) . Thời hiện nay các gia đình đại đa số sử dụng bếp khí , Táo Hướng ( Miệng bếp ) là nơi núm vặn. Táo Tòa ( Nơi đặt bếp ) chỉ luận vị trí bất luận phương hướng, Táo Khẩu ( Hướng Bếp ) tất chỉ luận hướng mà không luận vị trí. Lò Bếp bản thân không tốt không xấu. Thời xưa do bếp đun bằng các nguyên liệu thô sơ nên khói bụi rất nhiều nên thường được đặt vào các vị trí xấu của bản mệnh. Táo Khẩu là nơi không khí tiến vào, kết hợp với nguyên liệu đun để nấu thức ăn, cho nên miệng bếp nên quay về nơi tốt của bản mệnh. Bát Trạch phái bài trí bếp theo nguyên tắc “ Tọa Hung Hướng Cát !” . Nói một cách ngắn gọn: Đông Tứ Mệnh nên đặt bếp Tây Tứ Quái , Miệng bếp tất quay về Đông tứ Quái! Đó là chân lý an bếp của Bát Trạch Phái !

Có thế tham khảo vị trí đặt bếp dưới đây :

Bếp đặt :

Tuyệt Mệnh khỏe mạnh sống lâu , nhân tài lưỡng vượng .

Ngũ Quỷ hoạch phát tư tài , không tai họa trộm cướp .

Lục sát phát đinh phát tài , không bệnh không kiện cáo .

Họa hại vô tai vô bệnh , không thoái tài tổn nhân .

Sinh khí đinh tài không vượng , tài sản tổn hao .

Diên niên hôn nhân khó thành , vợ chồng bất hòa .

Thiên y bệnh suốt nằm giường , trong người rất nhiều bệnh .

Phục vị không tiền không thọ , cả đời nghèo khổ .

Đến hướng bếp , tất nên theo hướng tốt của mệnh , hướng sinh khí sinh tài phát đinh , hướng thiên y chủ không bệnh tật trừ tai , hướng diên niên tất chủ tiến tài khỏe mạnh . Hướng Phục vị chủ mọi sự thuận lợi !

ST

Chia sẻ.

Bình luận