Lý giải mối Quan hệ bất biến giữa các quẻ – phần 12

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đã có lúc cho là 4 quái tiên thiên càn khôn khảm li là dương (tất nhiên là ở tiên thiên), 4 quái chấn tốn cấn đoài là âm, bây giờ không tin lí thuyết này nữa. Cũng như không tin lí thuyết quẻ trạch phối với quẻ mệnh thành một quẻ sáu hào nữa.

Chia sẻ.
sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph