Danh mục: Hưu Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Hưu Môn

八門加氻宮剋應 Bát môn gia cửu cung khắc ứng 休加坎 Hưu gia khảm 休門入休門。齣此門三十里,見陰貴人,或一里氻里,見蛇鼠牛輻吉。或逢皂衣婦人,同伴歌聲。又主有弓弩、灣曲之物,或無足物。水中魚鱉,茶鹽酒醋,繩索樂器之聲。占病、主人耳腎血症吐瀉,與中男疾厄,北方賊盜,一切隱伏之事,陷險之憂。 Hưu môn nhập hưu môn . Xuất thử môn tam thập lý ,…