Danh mục: Huyền Không Phi Tinh

Chính thần, linh thần

Chính thần, linh thần Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm Chính thần là dùng nơi cao sơn của sao đương vận tức vượng khí của sơn mạch,…

Thành môn

Thành môn Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm Thành môn là cửa ngỏ vào khu đất hay khu nhà. Nhà tuy hướng xấu nhưng nếu thành môn…