Danh mục: Kỳ Môn

Kỳ Môn Độn Giáp căn bản III

Kỳ Môn Độn Giáp TIẾT THỨ 2 : SIÊU THẦN TIẾP KHÍ BÀY BỐ THÁNG NHUẬN Ở trên đã bàn về các cục số Âm Dương…

Kỳ Môn Độn Giáp căn bản II

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP CĂN BẢN Giới thiệu : TUETVNB TIẾT THỨ NHẤT : TỔNG QUÁT VỀ ĐỊNH CỤC 1. Khái niệm ban đầu : Cổ…

Kỳ Môn Độn Giáp căn bản I

Kỳ Môn Độn Giáp GIỚI THIỆU Độn giáp, hay Kỳ môn đôn giáp là một môn học thuộc Tam Thức (Bao gồm : Thái ất, Lục…