Danh mục: Liêm Trinh

Hùng Tú Triêu Nguyên Cách

Tử vi không có cách HÙNG TÚ CÀN NGUYÊN, mà chỉ có cách HÙNG TÚ TRIỀU VIÊN. “Hùng tú” là mỹ danh của sao Liêm Trinh,…