Danh mục: Phú Tử Vi

Đấu sổ chuẩn thằng

1. Mệnh cư Sinh Vượng định phú quý, các hữu sở nghi. Thân tọa Không vong luận vinh khô, chuyên cầu kỳ yếu. 2. Tử vi…

Đấu sổ cốt tùy phú

Thái Cực tinh diệu, nãi quần túc chúng tinh chi chủ, Thiên môn vận hạn, tức phù Thân trợ Mệnh chi nguyên, tại Thiên tắc vận…

HUYỀN VI PHÚ

HUYỀN VI PHÚ (TUETVNB dịch) Hi di tiên sinh viết: đẩu số chi lệ, do đại dịch chi phân bát quái. Bát quái phi thoán từ…

HOÀNG-KIM-PHÚ

1. Tử-vi trung hậu Thiên-phủ ôn lương – Sao Tử-vi trung hậu, – Sao Thiên-phủ ôn hoà, từ tâm. 2. Đồng, Cơ viên, phú tinh tâm…

Phú của Ma – Thị tiên sinh

PHÚ CỦA MA-THỊ TIÊN SINH (do vị túc-nho họ Bùi, người tỉnh Thanh Hoá) Ngôi Tử-Vi đóng vào chốn hãm Quyền giải hung, thiểu giảm vô…