Danh mục: Sinh Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Sinh Môn

生加艮 Sanh gia cấn 生門入生門,十五里逢公吏官人,著紫皂衣巾。齣此門八里,見貴人車馬吉,或逢黃衣陰人,勾當人。又主山林田產交易,或墳塋動移,水界開塞之事。在物主多節,剛柔偏曲,可覆可仰,靜止之物。占病、主脊揹癱疽,與手足風腫,少男癱瘓之症。 Sanh môn nhập sanh môn , thập ngũ lý phùng công lại quan nhân , trứ tử ? y cân .…