Danh mục: Thất Sát

Hùng Tú Triêu Nguyên Cách

Tử vi không có cách HÙNG TÚ CÀN NGUYÊN, mà chỉ có cách HÙNG TÚ TRIỀU VIÊN. “Hùng tú” là mỹ danh của sao Liêm Trinh,…

SAO THẤT SÁT

Bàn chút về Thất sát :Có 2 thế đứng (cách) liên quan đến Thất Sát, – Thất Sát triều Đẩu – Thất Sát ngưỡng Đẩu Như…