Danh mục: Thiên Tướng

SAO THIÊN TƯỚNG

Thiên tướng phụ luận: Sao Thiên Tướng thuộc Nam đẩu tinh hệ, an cách Thiên Phủ 5 cung theo chiều thuận. Thiên tướng là sao hành…