Danh mục: Thương Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Thương Môn

傷加震 Thương gia chấn 傷門入傷門,三十里爭訟起,凶人著皂衣血光腥,齣此門三十里,有爭訟齣血之人。三里、六里,逢匠人抱棍棒,公吏隨從人。若豎造、埋葬、上官、齣行,主遭盜賊,只宜捕物、索債、博戲、漁獵、捉賊等事。又主山林交易,或木貨得利,或長男和閤之事。在物主多節,或有聲音之器,或繁鮮、筍菜、兔魚之味。病主跌損傷風,中痰驚癇之症。 Thương môn nhập thương môn , tam thập lý tranh tụng khởi , hung nhân trứ ? y huyết quang tinh…