Danh mục: Tử Vi

Phú của Ma – Thị tiên sinh

PHÚ CỦA MA-THỊ TIÊN SINH (do vị túc-nho họ Bùi, người tỉnh Thanh Hoá) Ngôi Tử-Vi đóng vào chốn hãm Quyền giải hung, thiểu giảm vô…

HOÀNG-KIM-PHÚ

1. Tử-vi trung hậu Thiên-phủ ôn lương – Sao Tử-vi trung hậu, – Sao Thiên-phủ ôn hoà, từ tâm. 2. Đồng, Cơ viên, phú tinh tâm…

Thái Vi Phú

Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh, tuy thiết vấn vu các Thiên chi trung, do hữu ngôn nhi vị tận, chí như…

Hình tính phú

1- Nguyên phu Tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể. 2- Kim ô…

Tăng bổ Thái vi phú

1. Tiền hậu lưỡng hung thần vi lưỡng lân, gia hội thượng khả xanh trì, đồng thất dữ mưu tối nan đề phòng. 2. Phiến hỏa…

7.8
Phú Tử vi của Lê Quí Đôn

Phú Lê Quí Đôn Cho Cung Mệnh Một là bàn đến Mệnh viên. Cứ sao thủ Mệnh đoán nên tính tình. Tử Vi trọng hậu dung…

1 4 5 6