Vòng Trường Sinh

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

 1. Tuần tự các thần như trong bảng sau:
  • Ngũ hành trường
   sinh
   mộc
   dục
   quan
   đới
   lâm
   quan
   đế
   vượng
   suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng
   dương mộc hợi sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất
   âm mộc ngọ tị thìn mão dần sửu hợi tuất dậu thân mùi
   dương hỏa dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi sửu
   âm hỏa dậu thân mùi ngọ tị thìn mão dần sửu hợi tuất
   dương thổ dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi sửu
   âm thổ dậu thân mùi ngọ tị thìn mão dần sửu hợi tuất
   dương kim tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi sửu dần mão thìn
   âm kim hợi tuất dậu thân mùi ngọ tị thìn mão dần sửu
   dương thủy thân dậu tuất hợi sửu dần mão thìn tị ngọ mùi
   âm thủy mão dần sửu hợi tuất dậu thân mùi ngọ tị thìn
 2. Trong Thiên Can:
  • Giáp là dương Mộc và Ất là âm Mộc;
  • Bính là dương Hỏa và Đinh là âm Hỏa;
  • Mậu là dương Thổ và Kỷ là âm Thổ;
  • Canh là dương Kim và Tân là âm Kim;
  • Nhâm là dương Thủy và Quý là âm Thủy.

. Can ngày và chi giờ liệt kê như sau:

  • Can ngày Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý
   Chi giờ hợi ngọ dần dậu dần dậu tị thân mão

 

Chia sẻ.

Bình luận