***CLICK*** THAM GIA GROUP FACEBOOK CHÍNH THỨC VÀ LUẬN GIẢI MIỄN PHÍ
PHẦN MỀM PHONG THỦY
Ban hãy nhập file bản vẽ mặt bằng công trình
 • THÔNG TIN GIA CHỦ
  • Họ và tên
  • Nam Nữ
  • Năm sinh
 • THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
  • Chọn tâm
  • Chọn điểm định hướng
  • Hướng công trình
  • (So với chính Bắc)
 • THỜI VẬN
  • Năm xây dựng
  • Tháng
  • Ngày
  • Năm luận đoán
  • Tháng
  • Ngày
  • Thế quái
  • Hiển thị hình nền
  • (%)
 • VẼ VÒNG LA KINH
   • Vòng 1 - Huyền Không
   • Vòng 2 - Bát Quái
   • Vòng 3 -Phương Hướng
   • Vòng 4 -Đại Du Niên
   • Vòng 5 -Trung Châm
   • Vòng 6 -Chính Châm
   • Vòng 7 -Phùng Châm
   • Vòng 8 - Tiểu Du Niên
   • Vòng 9 -Thủy Pháp
   • Vòng 10 -Phúc Đức