***CLICK*** THAM GIA GROUP FACEBOOK CHÍNH THỨC VÀ LUẬN GIẢI MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM PHONG THỦY

Ban hãy nhập file bản vẽ mặt bằng công trình
 • THÔNG TIN GIA CHỦ
  • Họ và tên
  • Nam Nữ
  • Năm sinh
 • THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
  • Chọn tâm
  • Chọn điểm định hướng
  • Hướng công trình
  • (So với chính Bắc)
 • THỜI VẬN
  • Năm xây dựng
  • Tháng
  • Ngày
  • Năm luận đoán
  • Tháng
  • Ngày
  • Thế quái
  • Hiển thị hình nền
  • (%)
 • VẼ VÒNG LA KINH
   • Vòng 1 - Huyền không
   • Vòng 2 - Bát quái
   • Vòng 3 -Phương hướng
   • Vòng 4 - Đại du niên
   • Vòng 5 - Chính châm địa bàn
   • Vòng 6 - Trung châm nhân bàn
   • Vòng 7 - Phùng châm thiên bàn
   • Vòng 8 - Tiểu du niên
   • Vòng 9 - Phụ tinh
   • Vòng 10 - Phúc đức