26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Khai Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Khai Môn

- Advertisement -

開加乾

Khai gia kiền

開門入開門,二十里陰人絰,貴人乘馬紫衣襟,齣此門見貴人著紅紫衣騎馬、吉。或四、五里見豬馬,逢酒食豎造之事。又主貴人相欽,士庶同心。在物為有首、有聲之類。

Khai môn nhập khai môn , nhị thập lý âm nhân chí , quý nhân thừa mã tử y khâm , xuất thử môn kiến quý nhân trứ hồng tử y kị mã , cát . Hoặc tứ , ngũ lý kiến trư mã , phùng tửu thực thụ tạo chi sự . Hựu chủ quý nhân tương khâm , sĩ thứ đồng tâm . Tại vật vi hữu thủ , hữu thanh chi loại .

開加坎

Khai gia khảm

開門入休門,六里七里,逢婦人攜孩子,與皂衣老人,濬河汲井之應。又主有公門之望,珍寶交易,得官貴之力,享廕庇之福。在物為沉重、潤澤之器。

Khai môn nhập hưu môn , lục lý thất lý , phùng phụ nhân huề hài tử , dữ ? y lão nhân , tuấn hà cấp tỉnh chi ứng . Hựu chủ hữu công môn chi vọng , trân bảo giao dịch , đắc quan quý chi lực , hưởng ấm tí chi phúc . Tại vật vi trầm trọng , nhuận trạch chi khí .

開加艮

Khai gia cấn

開門入生門,八里六里,逢老人攜幼子,入山修瑩,女人與四足相逐,或官訟爭鬬、逃亡等事。又主山林破費,因名失利。在物主金石類。

Khai môn nhập sanh môn , bát lý lục lý , phùng lão nhân huề ấu tử , nhập san tu oánh , nữ nhân dữ tứ túc tương trục , hoặc quan tụng tranh đấu , đào vong đẳng sự . Hựu chủ san lâm phá phí , nhân danh thất lợi . Tại vật chủ kim thạch loại .

開加震

Khai gia chấn

開門入傷門,三里六里逢捕獵戰鬬,匠作伐木之應。又主官貴長者之厄。

Khai môn nhập thương môn , tam lý lục lý phùng bộ liệp chiến đấu , tượng tác phạt mộc chi ứng . Hựu chủ quan quý trường giả chi ách .

開加巽

Khai gia tốn

開門入杜門,四里六里,聞歌唱聲,四足物鬬,人言官事,與僧尼老人,官貴長者,謁廟、焚香之應。又主老少不閤,陰人是非,刀傷虛驚之厄。在物為金木相兼之器。

Khai môn nhập đỗ môn , tứ lý lục lý , văn ca xướng thanh , tứ túc vật đấu , nhân ngôn quan sự , dữ tăng ni lão nhân , quan quý trường giả , yết miếu , phần hương chi ứng . Hựu chủ lão thiểu bất hợp , âm nhân thị phi , đao thương hư kinh chi ách . Tại vật vi kim mộc tương kiêm chi khí .

- Advertisement -

開加離

Khai gia ly

開門入景門,氻里逢老人騎馬,與公門役吏,酒食喧鬧之事。又主文書憂悶,陰人為禍,或因燒丹費財,與觸犯官長。在物為爐治、傾銷,與外圓、中虛之物。

Khai môn nhập cảnh môn , cửu lý phùng lão nhân kị mã , dữ công môn dịch lại , tửu thực huyên nháo chi sự . Hựu chủ văn thư ưu muộn , âm nhân vi họa , hoặc nhân thiêu đan phí tài , dữ xúc phạm quan trường . Tại vật vi lô trì , khuynh tiêu , dữ ngoại viên , trung hư chi vật .

開加坤

Khai gia khôn

開門入死門,二里六里逢女人啼哭,與孤獨伕婦,說離閤之事,牛馬成對之應。又主和閤婚姻,布帛菽粟。在物為金石之物,或土中古器。

Khai môn nhập tử môn , nhị lý lục lý phùng nữ nhân đề khốc , dữ cô độc phu phụ , thuyết ly hợp chi sự , ngưu mã thành đối chi ứng . Hựu chủ hòa hợp hôn nhân , bố bạch thục túc . Tại vật vi kim thạch chi vật , hoặc thổ trung cổ khí .

開加兌

Khai gia đoái

開門入驚門,七里六里,老人與女子同行,逢公吏勾捕等事。又主花酒敗家,陰人口舌。在物為或圓、或缺之器,刀鍼、燈台、夾剪之屬。

Khai môn nhập kinh môn , thất lý lục lý , lão nhân dữ nữ tử đồng hành , phùng công lại câu bộ đẳng sự . Hựu chủ hoa tửu bại gia , âm nhân khẩu thiệt . Tại vật vi hoặc viên , hoặc khuyết chi khí , đao châm , đăng đài , giáp tiễn chi chúc .

開加中宮

Khai gia trung cung

有貴人臨門,與子母親睠重會,舊交相訪,歡悅之情。在物為金玉、寶石,大小方圓,上塞腹漏之

Hữu quý nhân lâm môn , dữ tử mẫu thân quyến trọng hội , cựu giao tương phỏng , hoan duyệt chi tình . Tại vật vi kim ngọc , bảo thạch , đại tiểu phương viên , thượng tắc phúc lậu chi

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY