Tổ chức Lễ Cầu An đầu xuân Canh Tý cho gia đình các thành viên trong CLB – Ngày 15/03/2020 DL. Kính gửi toàn thể hội viên CLB, các bạn thành viên, Nhân dịp đầu năm mới CLB Phong Thủy Thăng Long tổ chức Lễ Cầu An cho gia đình các thành viên CLB. Trân trọng kính mời Anh chị Hội viên, học viên CLB và các bạn thành viên diễn đàn tham gia. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau: ▪ Thời gian: 6h00- 19h00 Chủ Nhật Ngày 15-03-2020 Dương lịch (Tức ngày 22/02 Âm lịch). ▪ Lịch trình: –…

Chia sẻ.

Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài Bài viết của Trúc Phong ẩn sĩ Ngũ Quỷ Vận Tài bí…

THÀNH MÔN QUYẾT

THÀNH MÔN QUYẾT Đàm Dưỡng Ngô giải thích trong Huyền Không bổn nghĩa câu của…

Thướng Sơn, Hạ Thủy

Thướng Sơn, Hạ Thủy Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm “Thanh nang Tự” viết: “Long…

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Khai Môn

開加乾 Khai gia kiền 開門入開門,二十里陰人絰,貴人乘馬紫衣襟,齣此門見貴人著紅紫衣騎馬、吉。或四、五里見豬馬,逢酒食豎造之事。又主貴人相欽,士庶同心。在物為有首、有聲之類。 Khai môn nhập khai môn , nhị thập lý âm…

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Kinh Môn

驚加兌 Kinh gia đoái 驚門入驚門,七里八里,逢小兒或四足物。齣此門見鴉鵲噪鳴,口舌文書,及追捕損傷之事。又主陰人口舌,家睠不閤,瘟災癆疫。在物有聲口之物,及破損器、羊角之類。 Kinh môn nhập kinh môn , thất lý bát lý…

Lập quẻ Mai Hoa

Lập Quẻ Mai Hoa Lập Quẻ Dịch Bói Lục Hào 1 – Quẻ Mai Hoa…

Lập quẻ Lục Hào

Lập Quẻ Lục hào Lập Quẻ Dịch Bói Lục Hào 1 – Quẻ Lục Hào…

sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph