30 C
Hanoi
Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốPHÚ NÔM TRÍCH TRONG "TỬ VI ẢO BÍ"

PHÚ NÔM TRÍCH TRONG “TỬ VI ẢO BÍ”

- Advertisement -

Tử vi
Tử-vi mặt đỏ, lưng dầy
Tính tình trung hậu, người đầy phương viên
Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý
Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai người
Tử-vi tọa thủ cửa trời
Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh
Vận suy, hạn nhược chẳng lành
Được sao Tử đóng bên mình giải hung
Tử, Tham, Tả, Hữu hội trung
Có người con gái lộn chồng tìm ra

Thiên Cơ
Sao Thiên Cơ đồng cung Quyền, Kị.
Tuổi Tuất, Thìn, túc trí cơ mưu
Thông minh, biến hóa đủ chiều
Cự, Cơ, Tí, Ngọ mỹ miều lắm thay
Tuổi Đinh, tuổi Quý mới hay
Thạch Trung Ẩn Ngọc, cách này trời ban
Những người tuổi Bính, tuổi Tân
Cự, Cơ, Mão,Dậu thập phần giàu sang
Lâu đài gấm vóc thênh thang
Xum xuê hoa lá, đầy dương bạc tiền
Cự Cơ Tuần Triệt tại Điền
Tư cơ cha mẹ không truyền cho con
Cơ Lương, Thái Tuế, Tang Môn
Lâm vào chốn hãm, cành con chớ trèo
Cự ngộ Hổ, chó đá chầu
Ngộ Dương Đà, có thạch đầu tại gia
Thiên-Cơ, Bạch-hổ mà gia
Tang-Môn, Điếu-Khách, là sa hoàng tuyền

Thái Dương
Thái-Dương chủ Quan-Lộc tinh
Ngọ cung, Hỏa mệnh quang vinh nhất đời
“Địch quốc chi phú” là người
“Tranh quyền chi vị” nết thời khó thương
Cư cung Mão “Lương Xương Lộc hội
Tuổi Tuất, Thìn cách tối vinh xương”
Chính là: Nhật xuất phù tang
Giữ ngôi Tể Tướng quyền sang nhất triều
Dần đến Ngọ là chiều cát vượng
Trí thông minh, hình tướng gọn gàng
Ở ăn tươm tất đàng hoàng
Chuộng điều phước thiện, tránh đường vô liêm
Canh niên, Mão vị không hiềm
Tuổi Nhâm, cung Ngọ quý quyền hanh thông
Thái-dương, Hợi địa bất dung
Tự Dậu tới Sửu nghịch dòng chẳng hay
Dương Đà Không kiếp ăn mày
Mua phiền chuộc não lo ngày lo đêm
Thiết bi hãm sắc, tính hèn
Dương Đà Ngộ Kị, mắt phiền kém tươi
Gia nhân sạ khứ, sạ hồi
Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung
Thiên-tài ngộ Nhật bất trung
Tính tình nhâng nháo, dể dưng Phật, Thần

Vũ Khúc
Vũ-Khúc là sao Kim hình
Vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao
“Chí cương chí nghị” anh hào
Khoan dung đại lượng lược thao gồm tài
Mệnh Sửu Mùi, đồng hai Văn, Vũ
Tuổi Thổ phùng Thai Tọa tam phương
Binh quyền vạn lý nghênh ngang
Anh hùng “danh trấn chư bang” một thời
Ai người tuổi Thổ, Kim hoặc Mộc
Gặp Tham-Lang Vũ-Khúc đồng liêu
“Văn mô vũ lược kiêm ưu
Mộ trung Thai Tọa”, cách siêu mọi người

Thiên Đồng
Thiên-đồng mắt lớn lưng dầy
Vóc người mập mạp, diện đầy, phương viên
Tâm cao chí đại nhưng hiền
Không cao ngạo, dẫu bút nghiên thực tài
Đãn hiềm Đà, Kị lâm lai
Mắt lươm ty hý, lại hay ngồi đồng
Cúng Kinh-Dương tọa Ngọ cung
Với sao Phượng, Giải anh hùng một phương
Dần Thân cung, Đồng Lương đắc cách
Giáp Tân Canh “Thủ bạch thành gia”
Thiên-lương, Nguyệt-đức chiếu kề
Một là đạo sĩ, hai là tăng nhân
Với những người tuổi Thân, Thìn, Tí
Cách Đồng Lương Cơ Nguyệt tạo nên
Quan sang, lộc trọng vững bền
Cửa nhà cao rộng, bạc tiền đầy kho.

Liêm Trinh
Liêm-trinh, hỏa vượng thân tràng
Lộ hầu, lộ nhãn, mắt vàng mày thưa
Cư Thân, Mệnh, hóa Đào-Hoa
Ăn chơi, phóng đãng, xa hoa khác người
Hãm cung đóng tại Sửu, Mùi
Riêng hợp tuổi Bính thành người giầu sang
Cùng Tướng, Lộc hội tam phương
Quyền cao, lộc trọng, phong quan mọi đàng
Dần Thân với Khúc Xương đồng cúng
Văn đã hay, võ cũng đồng tài
Anh hùng cái thế trong đời
Liêm Tham Tỵ Hợi, gặp thời “huyền tu”

Thái Âm
Mệnh, Thân có Thái-âm tọa chủ
Hợi cung, người Mệnh Thủy Mộc Kim
Cách là: “Nguyệt lãng thiên môn”
Tư cơ đồ sộ, quyền môn chói lòa
Âm hội Lộc, Quyền Khoa cư Tí
Tuổi Quý Nhân, phú hiển trăm phần
“Thiên lương, Nguyệt diệu, dâm bần
Ngộ Dương Đà, phải thương nhân, tán tài
Hội Tả, Hữu, Lộc-tồn, Vũ-khúc
Cách riêng cho những bậc phú ông
Thái-âm ngộ Kị, Hình đồng
Mắt mờ, có tật, bằng không mù lòa

Tham Lang
Tham-lang khả biến thành Đào
Mệnh Tham Sinh Vượng sống lâu hơn người
Tham, Linh Hỏa an bài Tử Mộ
Ngôi công hầu, triệu phú gia tư
Tham-lang ác sát đồng cư
“Cẩu thâu thử thiết” nghê tư chính nòi
Tham với Tả, Hữu, Khôi, Việt hội
Mộc sinh nhân Thầy Bói lừng danh
Tham lang, Vũ-khúc đồng hành
Mệnh cư Mùi, Sửu tất thành phú thương
Tham nhân, hội Văn-Xương, Văn-Khúc
Chính thực chàng đại dóc ba hoa
Cư Hợi, Tí ngộ Dương Đà
Cuộc đời “Phiếm thủy đào hoa” bồng bềnh
Hai tù tinh “Thanh Liêm Tỵ, Hợi”
Ngộ Triệt Tuần phản hữu kỳ công
Tham Hỏa miếu, cách phú ông
“Tham Linh tịnh thú” Tướng hùng vang danh

Cự Môn
Thân Mệnh, Cự-môn, Tí Ngọ chuẩn
Phùng Triệt, Tuần “ngọc ẩn thạch trung”
Cách này phú quý vô song
Cự phùng Quyền Lộc cũng đồng vinh xương
Cự, Đà, Tấu Tuế một đoàn
Tháng ngày chầu chực công môn miệt mài.
Cự môn, Thìn Tuất hai nơi
Đầu đình, góc chợ những người ngụ cư
Duy tuổi Tân, phản vi phú quý
Vì Cự-Môn phương vị Tốn, Tân
Sao Cự Nhật, cung Dần Thân
Ngộ Quyền, ngộ Phượng, phong vân gặp thì
Ngành Tư Pháp, Luật-sư cãi giỏi
Mệnh Cự-Môn hội với Tuế Hình
Ai người miệng kín như bình
Thái-tuế, Việt, Kị song hành Cự-Môn

Thiên Tướng
Tướng Ấn chính vị Công Hầu
Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh viên
Cung Thìn Tuất, Mệnh an Tướng thủ
Quan-Lộc cung vượng khí công danh
Thiên tướng chẳng kị Sát tinh
Chỉ hiềm Triệt lộ đầu mình phân hai
Thiên tướng là mặt con người
Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng Hồng
Đãn hiềm lấn át quyền chồng
Tướng, Phúc, Hình, Kị bóng đồng tổn hao
Tướng và Khúc, hội Đào Mộc Cái
Sắc khuynh thành, chết nỗi dâm bôn…

Thiên Lương
Thiên Lương, mộc chủ Thọ tinh
Đông cung Thân, Tuất, Thìn Dần mới hay
Nữ lưu thủ mệnh phúc đầy
Hao, Hình, Kiếp, Sát một bầy tai ương
Mệnh cung: “Ngọ thượng Thiên-lương”
Tuổi Đinh, Kỷ, Quý quyền sang nhất triều
Hội Thất Sát, Song Hao tại Tỵ
Phải đề phòng hiểm họa đao thương
Ngộ Trì “Soi bóng đài gương”
Vị công hầu, hội Văn-xương một nhà
Tuổi hoa nở, đăng khoa cao chiếm
Bởi Thiên lương thủ mệnh Tí cung
Xương Lộc hội Nhật chiếu xung
Đè đầu sĩ tử, văn hùng nhất danh.

Thất Sát
Thất-sát thuộc Kim ưng đới Hỏa
Đóng Dần, Thân miếu địa an bài
Giáp, Canh, Đinh, Kỷ bốn người
Danh cao, Lộc trọng một đời vinh xương
Sát, Xương, Khúc “tứ phương củng phục”
Tuổi Mão, Thân thọ phúc song toàn
Tốn cung Sát Tử đồng ban
“Đế Huề Bảo Kiếm” võ quyền kinh uy
Ai người “Lộ thượng mai thi”
Vì sao Liêm Sát, đồng quy Sửu, Mùi
Ai người trận địa thây vùi
Vì sao Kình Sát đứng ngồi Ngọ cung
Sát tuyệt địa Đà Dương xung chiếu
Thầy Nhan Hồi chết yểu, thương ôi
Nữ mệnh Sát, Ngọ Tí ngồi
Ngộ Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.

Phá Quân
Phá-Quân thuộc Thủy, Hao tinh
Hào hùng, phúc hậu gian manh tuyệt vời
Tuổi Canh, Quý Phá ngồi Ngọ Tí
An Mệnh viên: “Miếu vị anh tinh”
Anh hùng cái thế, tranh vanh
Cùng Vũ Tỵ, Hợi “đông thành tây tan”
Phải chờ tới vãn niên mới khá
Đồng, Khốc, Hư: “tịnh thủ xưng hùng”
Giang sơn một kiếm vẫy vùng
Miệng cười ròn rã nhưng lòng vẫn nghi
Đã táo bạo, còn ưa nịnh, bốc
Phá, Tham phùng Mã Lộc dâm, lang
Hỏa Hao ngộ Phá tai ương
Phá-Quân Linh, Hỏa muôn phương dãi dầu
Kình đồng Phá, lại triều Phụ Bật
Mão Dậu cung, là đất nghịch thường
Hoàng Sào làm loạn trào cương
Nhân dân đồ thán, thực phường bất nhân
Trai bất nhân, Phá-quân Thìn Tuất
Ngộ Khoa, Tuần phản ác vi lương
Tuổi Mậu Quý, lắm bạc vàng
Hoạnh tài, bộc phát giầu sang một đờI

Văn Xương
Sao Xương, Khúc chủ văn chương
Đồng lâm Thìn, Tuất chi hương tuyệt vợi
“Miêu nhi bất tú” Nhan Hồi
Văn-Xương ngộ Kị, uổng đời tài hoa

Văn Khúc
Văn-khúc chủ văn chương thuộc thủy
Mệnh, Thân lâm nhị mộ Tuất Thìn
Phùng Khoa, Tuế với Hóa Quyền
Văn chương, hùng biện hoàn toàn giỏi giang
Vì cùng Vũ-khúc đồng hương
Tướng kiêm văn võ, vinh quang một đờI

Tả Phụ
Tả-phụ là sao phù trì
Tả, Hữu thủ Mệnh, là đi phương ngoài
Giáp Tả Hữu, Thân phù đúng cách
Ngôi công hầu, hiển hách một đời
Mộ cung Tả, Hữu đồng lai
Thăng quan tiến chức, miếu đài viển vinh.

Hữu Bật
Phụ-Bật ngộ Thái-Âm nhân
Chuyên làm bà đỡ, giúp đàn sơ sinh
Phụ Bật, Khúc, Tướng đồng viên
Thầy lang, Bác-sĩ danh truyền lương y.
Thiên Khôi và Thiên Việt
Khôi, Lương Thanh Việt, Cái Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
Hồng, Khôi, Xương, Tấu đề huề
Sân rồng, bảng hổ danh đề một hai
Khoa, Quyền, Lộc, Mã Việt, Khôi.
Công thành danh toại, một đời hiển vinh.

Thiên Mã
Mệnh cung trung, đóng sao Thiên-Mã
Tại Dần cung, gọi Mã Trạng-Nguyên
Tể Tướng Mã, Thân cung an
Ô Truy Ngự-Sử, Hợi nhân Mã lâm
Phù thi Mã, Hình xâm Mã vị
Xích thố Mã, cung Tỵ Mã ngồi
Mã Đà, triết túc quê rồi
“Giao trì Lộc Mã” tiền tài đầy kho.

Lộc Tồn
Mệnh có Lộc, ngộ Phá Không
Cát vượng phản biến vì hung tức thời
“Uyên ương Lộc hội” tốt vời
Công danh hiển hách một đời giầu sang
Song Lộc thủ Mệnh quyền chuyên
Lộc Đảo, Mã Đảo hết phiền lại lo.
Kình Dương
Kinh cư Thìn, Tuất Sửu, Mùi
Tam phượng cát chiếu, một đời giầu sang
Mệnh viên Ngọ, tọa Kình Dương
“Mã đầu đới kiếm” biên cương trị vì.

Đà La
Đà-la bản tính chẳng lành
Dần, Thân, Tỵ Hợi đồng hành vượng cung
Đà-la hãm địa tối hung
Cuộc đời cơ cực, bình bồng độ thân

- Advertisement -

Hỏa Tinh
Hỏa-tinh lửa đốt tứ bề
Tỵ, Ngọ, Dần, Mão đề huề vượng cung
Hỏa cư Hợi, Ngộ Tuyệt đồng
Tham, Hình củng hội, lẫy lừng uy danh
Hỏa-Tinh Điền-trạch độc hành
Cửa nhà tiền bạc tan tành ra gió.

Linh Tinh
Linh tinh là điện lửa trời
Tí, Ngọ miếu địa, hãm thời Dậu, Thân
Linh-Tinh Thiên-Việt ở gần
Gió mưa sấm sét phải cần tránh xa
Kẻo mà sét đánh oan gia.

Hóa Lộc
Hóa-Lộc thủ Mệnh cung
Tí, Ngọ, Mão, Dậu là vùng tốt tươi
Lộc-Tồn, Hóa-Lộc sánh vai
Chẳng bằng củng chiếu, đông đoài song phương

Hóa Quyền
Hóa-quyền chủ thế anh hùng
Dần Mão Tí Hợi là cung miếu đường
Quyền hội Thất-sát Cự-môn
Công danh hiển hách, quyền tôn nhất Triều.

Hóa Khoa
Hóa-khoa chủ văn chương thi cử
Hợi Dần Thân Tỵ thủ Mệnh cung
Công danh, khoa bảng hanh thông
Khoa tinh, vị tướng giải hung tuyệt vờI

Hóa Kị
Hóa-kị chính sao Kế-đô
Âm trầm, cơ sảo mưu đồ cạnh tranh
Hóa-Kị hội với Quyền tinh
Đường mây nhờ ở cơ mưu tuyệt vời
Hợi, Tí, Dần, Mão Dậu, Thân
Sáu cung vượng địa, Kị tinh an bài.

Thiên Không
Hạng Võ anh hùng ngộ Thiên-Không táng quốc
Thạch Sùng hào phú, phùng Địa-Kiếp vong gia
Thiên-Không hội với Đào-Hoa
Cầm, Kỳ, Thi, Họa tài ba tuyệt vời
Cơ mưu quyền biến hơn người
Ngàn năm: mệnh bạc là đời tài hoa

Thiên Riêu
Hình, Riêu phân gái long đong
Ví chẳng lộn chồng, ắt cũng phản phu.
Thiên-Riêu, Long, Phượng một nhà
Thiên hương quốc sắc, nõn nà giai nhân.

Thiên-Khốc và Thiên-Hư
Khốc, Hư Tí Ngọ cung Mệnh thủ
Hội Mã Hình nghiệp võ hiển dương
Khốc Hư hội với Kinh Dương
Hữu sinh vô dưỡng, ngộ Tang mất người
Hậu thành, tiên trở trong đời
Bởi sao Hư Khốc cùng ngồi Mệnh-viên.

Hồng-Loan
Sao Hồng-Loan hội cùng Tử, Phù
Gái chính chuyên, thục nữ ngàn xưa.
Hồng-Loan ngộ Kị cung Phu
Gái ngồi quạt mồ, lòng dạ xốn xao
Hồng Cơ Tấu Vũ, Hỷ, Đào
Câu ca, điệu vũ nghề nào cũng tinh

Thiên-Hỷ
Sao Thiên Hỷ, chủ mừng vui
Thiên-Hỷ thủ mệnh, miệng cười có duyên
Hỷ-Thần, Thiên-Hỷ, Hồng-Loan
Ba sao đem lại hân hoan trong đờI

Tam-Thai Bát-Tọa
Giáp Bát-Tọa, giáp Tam-Thai
Thiếu niên sớm dự lâu đài nghênh ngang
Hỏa, Linh, Kình, Tấu đồng ban
Tung hoành bút phượng trong làng văn nhân
Bút hoa vùng vẫy phòng văn
Tài riêng thiên phú người Tân, Tốn Đoài
Càn Hợi ngọc bút vẽ vời
Mão Dậu bùa ấn, bút người Phát sư.

Long-Trì, Phượng-Các
Long-Trì, Phượng-các hai sao
Cung Mùi, cung Sửu dòng vao vượng thay
Riêu, Hỷ Khốc, “rồng mây gặp hội”
Chốn thi đinh danh vọi vọi cao
Cái cùng Long Phượng Hồng Đào
Chủ quyền nội tướng, anh hào hàng hai
Phượng Long giáp Mệnh có tài
Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh

Ân-Quang và Thiên Quý
Mệnh Thiên-Quý chẳng phùng Không sứ
Hội Khoa Xương sĩ tử nể vì
Thông minh tài học ai bì
Lọng vàng ngựa tía cờ khoe rợp trời.

Cô Thần và Quả Tú
Cô Thần, Quả Tú hai sao
Thiết thân chẳng có bạn nào với ai
Tử-Tức mà ngộ cả hai
Gian truân vất vả về hai nhi sinh
Quả Tú mà ngộ Thiên-Hình
Tuổi già đầu bạc một mình không con
Chữ rằng: “Họa phúc vô môn”
Tam phương cát chiếu, có con muộn mằn.

Phi-Liêm
Phi-Liêm ngộ Hỏa, Linh, Hình, Việt
Thành đạn tên bắt giết, hại thay
Phi-Liêm hội Mã, Hổ bay
Công thành danh toại, rồng mây gặp thời.
Thai-Phụ Phong-Cáo
Thai-Phụ, Phong-Cáo, Khoa tỉnh ngộ
Bước công danh rộng mở đường mây
Cát tinh hội với Cao Thai
Công danh thẳng tiến, lâu đài nghênh ngang

Hoa-Cái
Khôi, Lương, Thanh, Việt, Cát, Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
Hóa-Quyền Hoa-Cái hội tề
Cùng Hổ, Long, Phượng quyền uy

Đại Tiểu Hao
Song Hao thuộc Thủy đại hà
Mão Dậu thủ mệnh, chính là miếu cung
Cách là “Chúng Thủy Triều Đông”
Phát tài, phát lộc vào không bến bờ
Tham-lang ngộ Hao một nhà
Cầm vàng nhịn đói, lệ hòa miếng ăn.

Thiên-Đức
Thiên Nguyệt-đức ngộ Đào Hồng
Trai lấy vợ đẹp, gái chồng giầu sang
Thiên Nguyệt-đức tọa chiếu phương
Cùng là Quan Phúc trừ hung cứu ngườI

Thanh-Long
Thanh-Long, Mệnh Phúc, Thân tọa thủ
Tại Thìn cung, mạnh Thổ, Âm Nam
Hóa-Kị chiếu hợp tam phương
Tuổi Đinh, Tuổi Kỷ toại đường công danh

- Advertisement -

PHÚ ĐOÁN MẠNH THÂN CUNG
Ngôi Tử-vi lâm vào chốn hãm
Quyền cứu nguy thiểu giảm vô uy
Phủ phùng Không xứ tài suy
Chung thân nan bảo tư cơ lưu truyền
Phượng Long Mão Dậu đôi miền
Vượng thì kim bảng ghi tên ngao đầu
Mấy người bất hiển công danh
Chỉ vì Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi
Quý Ân Mùi Sửu hạn lưu
Đường mây nhẹ bước danh cao bảng rồng
Ân Khôi Quý Việt Cái Hồng
Nam cận cửu trùng nữ tác cung phi
Công danh đợi tuổi tác cao
Giáp Liêm giáp Sát một hào không sai
Giáp Bát-tọa giám Tam-thai
Thiếu niên đã dự các đài nghênh ngang
Giáp Long giáp Phượng mấy ai
Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh
Những người nên thiếu công danh
Hồng-Loan, Bát-tọa ở mình không sai
Hồng Cơ Tẩu Vũ Hỷ Đào
Gái nghề ca xướng luận vào Mạnh-viên
Hồng-Loan ngộ Kiếp Không lâm thủ
Xá bàn chi bần lũ yểu vong
Tham Liêm Tỵ Hợi không bàn
Chàng Tiêu thuở trước tân toan ngục hình
Thiên Nguyệt-đức Giải-thần tàng
Cùng là Quan Phúc một làng trừ hung
Luận xem phú quý mấy người
Mạnh vô chính diệu trong ngoài tam Không.
Tọa Quý hướng Quý chẳng phùng Không xứ
Gặp Khoa thời nhất cử thành danh
Ấn mang vị liệt công hầu
Sao lành Tướng Cáo hội chầu Mạnh-viên
Đào Hồng Sát Phá Tham Liêm
Lâm vào nữ phái chỉ hiềm sát phu
Tang Đào ở Mạnh cung sau trước
Gái đã đành lỡ bước cầu ô
Vận lưu đại tiểu trùng phùng
Cát thời thịnh vượng, hung thời chuân chuyên
Dương Đà xâm chiếm Mạnh-viên
Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa
Lỗ tai điếc lác lo phiền
Dương Đà Không Kiếp Cự miền Mạnh-viên
Miệng ấp úng nói không ra tiếng
Vì Tuế Đà Riêu Cái Mạnh cung
Kị tinh Xương Khúc đồng cung
Nhan-Hồi yểu tử nghĩ thương anh tài
Cơ Loan Hồng Phúc Mạnh trung
Cửi canh kim chỉ vá may thêu thùa
Trai bất nhân Phá-quân Thìn Tuất
Gái bạc tình Tham Sát nhân cung

PHU ĐOÁN HUYNH ĐỆ CUNG
Cung Huynh Đệ Triệt Tuần lâm thủ
Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao
Kiếp Không hai gã khá ngừa
Lâm vào Huynh-đệ đơn sơ một mình
Phát phùng Hình Kị Huynh hương
Anh em bất thuận nhiều đường tương tranh.

PHÚ ĐOÁN THÊ CUNG
Vợ chồng viễn phối tha phương
Đào Hồng đối chiếu vào làng Thiên-di
Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng
Trai lấy vợ đẹp gái lành chồng sang
Vợ về của có muôn vàn
Ân-quang Nguyệt-đức, Thái-dương Mã đồng
Ai mà Thiên tướng Đào Hồng
Ai mà Thiên mã Lộc phùng Thanh Long
Sao Thai mà ngộ Đào Hoa
Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng
Hoa-Cái Phượng-các Đào Hồng
Trai toan nể vợ trong lòng khôn khuây
Phu cung Hóa Kị một mình
Tơ tình chưa dứt mối tình đã xui
Thiên Riêu bất chính cả đôi
Liêm-Trinh viễn phối ở nơi bần hàn
Khúc Xương ấy gái chẳng lành
Vườn xuân ong bướm hiệp tình thung thăng.
Phụ Bật hội Thái-Âm nhàn
Gái làm bà đỡ, cứu đàn nhi sinh
Hình Riêu số gái long đong
Ví chẳng lộn chồng ắt cũng phản phu
Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa giắt tay trai vào
Triệt Tuần ngộ Mã Hình, Thê vị
Vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương
Đào tinh mọc ở Nô cung
Gái ngoan mắc tiếng bất trung cùng chồng
Vợ chồng nay giận mai hờn
Phục-binh Hóa-kị nơi tòa Phu Thê

PHÚ ĐOÁN TÀI BẠCH CUNG
Lộc-tồn Thiên-Mã cùng Gia
Có người buôn một bán ba nên giầu
Song Hao Hội tại Phúc Tài
Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu
Ấy ai phúc lộc đề đa
Vũ Lộc Thiên-mã chiếu hòa Tài cung
Ấy ai danh lợi thong dong
Bởi vì Tả Hữ hội đồng Đế tinh
Ấy ai địch quốc tiếng đồn
Bởi vì Thiên-mã hội cùng Tràng-sinh
Tứ-sát đóng ở Hợi cung
Khi hết lại có khi vơi đầy
Phá-quân đóng ở Tài cung
Đồng tiền lên xuống lựa dòng nước xuôi
Số ai đầm ấm thanh nhàn
Vì chưng Tả Hữu hội ba Khoa Quyền
Nghèo hèn bởi tại Kiếp Không
Dương Đà Linh Hỏa long đong bôn trì
Song Hao lâm đến Phúc Tài
Nhọc lòng uổng phí công ai giữ tiền

PHÚ ĐOÁN TẬT ÁCH CUNG
Triệt Tuần đóng tại Ách cung
Tai nào cũng khỏi nạn nào cũng qua
Hình Dương Hoa-cái ngộ Đà
Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng
Hỏa Linh Trì Mộc chiếu soi
Lánh mình lửa cháy nước sôi phải phòng
Kị Đa Tấu Tuế một đoàn
Đêm ngày chầu chực cửa quan mỏi mòn
Bệnh-phù ngộ Thiên-hình tai vạ
Ất có người chịu họa phong sương
Bật đởm tri túc rất hung
Bởi vì Tật ách Bệnh phùng Kiếp Cơ
Linh Phù Sát Phá hạn cao
Vua Văn thuở trước phải vào ngục trung
Ách cung Bạch-hổ huyết hư
Ách cung Thiên-Khốc Cư Hư phong đàm
Dương Đà Hình hội mục Tí
Âm Dương Riêu Kị cho nên mắt lòa
Tham-lang Hỏa-kị hạn phùng
Cự-môn Hỏa-kị phải phòng giếng ao
Kiếp Không Hình Việt xấu sao
Hỏa Linh Hình Việt gươm đao búa trời

PHÚ ĐOÁN THIÊN DI CUNG
Thiên-di ấy Mã Binh ngồi
Đánh đông dẹp bắc pha phôi cõi ngoài
Quan cung hỷ ngộ Hồng Đào
Thiên-di tối kị Kiếp Không lâm vào
Long đong đông tẩu tay trì
Chẳng qua Thiên-mã Thiên-di hãm nhà
Chơi bời du thủy du san
Thiên-di ngộ Mã gặp chàng Đà-La
Thiên-di Nhật Nguyệt giáp đôi
Nhất sinh xuất ngoại nhiều nơi thế thần
Thiên-di Hoa-cái Hỷ-Thần
Thiên-di Phụ Bật quý nhân yêu vì
Thiên-di Hóa-kị ra ngoài
Kẻ thù người oán chẳng ai gần mình
Tướng-quân ngộ Triệt trước miền
Ra đường gặp giặc mình liền tan thây
Thiên-di Địa-kiếp Cơ Liêm
Hồn quy phách lạc cánh tiên lánh phàm

PHÚ ĐOÁN NÔ BỘC CUNG
Con em xạ khứ xạ hoàn
Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung
Hình Kị Tả Hữu hội cung
Gia trung rộn rịp ung dung tớ thầy.

PHÚ ĐOÁN QUAN LỘC CUNG
Mộ phùng Tả Hữu đồng lai
Thăng quan tiến chức miếu đài hiển vinh
Đồng Lương hội chiếu Dần Thân
Khi xưa bạch thủ mà nay sang giầu
Khốc Hư Tí Ngọ đồng trì.
Thiên-Hình Dần Mão chiếu vì Quan cung
Lộc phùng Tử Mã nhất ban
Phong vân tế hội Mã Long Hỷ đồng
Khôi Lương Cái Việt Tấu Hồng
Nam cận cửu trùng, nữ tác cung phi.

PHÚ ĐOÁN ĐIỀN TRẠCH CUNG
Triệt Tuần đóng ở cung Điền
Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho
Phá-quân sao ấy tán tài
Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền
Tang-môn ngộ Hỏa xấu sao
Chiếu soi phương nào, chốn ấy hỏa tai
Ân-quang phùng Đào Hồng Điền-trạch
Ấy có gì lưu lại ruộng nương
Long-trì Địa-kiếp đồng hương
Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này
Cơ Lương tương hội Tuất Thìn
Mộc lâm tổ nghiệp đến hồi lai sinh
Khốc Hư Tang hội chẳng lành
Tổn người hại của chẳng yên được nào.

PHÚ ĐOÁN PHỤ MẪU CUNG
Âm Dương Tuần Triệt tại tiền
Mẹ cha ắt đã quy tiên thuở nào
Phụ-mẫu cung hội Thiên-Lương
Mẹ cha đồng hưởng thọ trường an vui.

PHÚ ĐOÁN TỬ TỨC CUNG
Tử cung ngộ Kiếp Không gia
Nuôi con chẳng mát đã ba bốn lần
Khốc Hư đồng ngộ Dưỡng tinh
Sinh nhiều nuôi ít gian chuân thuở nào
Hiếm hoi bởi tại Hình Hao
Quý tinh trước cửa một hào đông con
Thiên-hình Sát Hổ Tử cung
Đến già chẳng thấy tay bồng tay mang
Sinh con những giống ngẩn ngơ
Tử cung xung chiếu Sát Đà Kiếp Không
Tử cung Không Kiếp trùng giao
Bệnh phùng băng huyết thay bào phù hoa
Tới Phật đường cầu tự mới sinh
Tràng-sinh Đế-vương đa nhân
Giáp chiếu Nhật Nguyệt có lần sinh đôi
Đế-vượng ngộ Thai Khôi cùng Tướng
Có dị bào hai ngả anh em
Sinh con số hiếm rõ ràng
Bởi sao Đà Kị lâm hàng Tử cung
Hổ Lang Không Kiếp tang giao
Sinh con chẳng mát đã ba bốn lần
Sinh con Quyền Lộc hiển vinh
Sinh con Khôi Việt văn tinh đỗ đầu
Sinh con Long Phượng sang giầu
Khúc Xương chiếu giáp thập hầu tặng phong
Hỷ-thần hội với Phúc tinh
Dương danh quý tử hiển vinh sang giầu
Tử cung Thai-tướng Phục-binh
Vợ chồng ắt hẳn tư tinh thuở nào
Cô-thần Quả-tú hai sao
Gian chuân vất vả về hài nhi sinh

PHÚ ĐOÁN PHÚC ĐỨC CUNG
Phá Tí Ngọ, trưởng phiêu lưu
Thủy Kim hợp cách, Sửu Mùi Khúc Xương
Dần Thân Không Kiếp cơ hàn
Cự Cơ Mão Dậu phúc càng thêm hay.
Thìn Tuất Tham Vũ cũng hay
Chớ ai Tỵ Hợi phúc bầy Không vong
Thất-sát tròn thẳng mà dài
Tham-Lang Phượng-các là loài chim muông
Liêm-Trinh ngộ Hỏa tiêm đầu
Thiên-Lương có chẩm gối đầu thảnh thơi
Hai quan Tướng Phá cùng ngồi
Tướng trong là giáp binh ngoài là chiêng
Tổ sớm Tử Phủ một miền
Những sinh có nước tả truyền hữu lai
Phòng văn đồ duệ án tiền.
Tân nghiên tân bút Chấn Canh cổ kỳ
Cò Hóa-lộc bảng Hóa-khoa
Ngựa đi Thiên-mã, voi quỳ Kình-Dương
Văn-Khôi Vũ Việt thịnh đường
Tả Long hữu Hổ thuận tường phân kim
Kiếp Không Tuần Triệt gia liên
Có ông mất mả ở miền quan sơn
Tang-môn Cô-quả Đào Hồng
Họ hàng có kẻ góa chồng cô đơn
Khốc Hư Cơ Cự muôn vàn
Đường đi lẩn quất Vũ nhàn Triệt không
Đà tiền ngộ Mã Tương xung
Trai bị hình ngục gái phòng nghiệt thương
Rể cây khôn tránh khỏi đường
Phá liêm Mão Dậu Điếu Tang một tòa
Lộc nhàn Mã ngộ Kiếp không
Long phi Hổ tấu một dòng phiêu lưu
Lộ bàng Triệt Ngộ Phá quân
Đà la diệu táng mộ phần đảo thi
Mã Đà gái lấy chồng xa
Thiên-cơ Hư Nhuận bệnh ra điên cuồng
Thái-dương tam địa mộ phần
Thái-âm tam tại âm nhân rỏ ràng
Ngộ hãm tứ tại tổ đường
Thiên-đồng tam địa thời phong bốn đời
Vũ-khúc Thiên-tướng năm đời
Cơ Tham thứ sáu bảy đời Cự Lương
Tả phủ thượng tổ ngôi dương
Hoa-Cái mộ mới cũng ngôi Hỷ-thần.

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY