Diễn đàn Phong thủy Thăng Long - Lịch vạn sự
Tháng 9 năm 2018
Chủ Nhật
Tháng Tám Đ
 
14
 
Năm Mậu Tuất
Tháng Tân Dậu
Ngày Mậu Ngọ
Giờ Nhâm Tý
Tiết Thu phân
Ngày  Tháng   Năm  

Ngày bắt đầu   Tháng    Năm  
Ngày kết thúc   Tháng    Năm  
Việc cần xem   
Năm sinh chủ sự  
 • Ngũ hành nạp âm: Thiên Thượng Hỏa - Nhâm độn: Ngày Tốc hỷ
 • Ngày Kim quỹ Hoàng đạo    Trực Thu    Sao: Tinh - Con vật: Ngựa
 • Ngày con nước: Không
 • Tuổi xung: Bính Tý, Giáp Tý, Giáp Ngọ, Bính Ngọ
 • Giờ hoàng đạo: Thân-Thanh Long, Dậu-Minh đường, Tý-Kim quỹ, Sửu-Kim đường, Mão-Ngọc đường, Ngọ-Tư mệnh
 • Lục nhâm giờ: Tý,Ngọ:Tốc hỷ   Sửu,Mùi:Xích khẩu   Dần,Thân:Tiểu cát   Mão,Dậu:Không vong   Thìn,Tuất:Đại an   Tị,Hợi:Lưu niên   
 • Hướng xuất hành: Hỷ thần: Đông Nam - Tài thần: Bắc - Hạc thần: Đông

 • Các sao tốt:
      Ngũ hợp: Tốt mọi việc
      Tuế đức: Tốt mọi việc???
      Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương
      Phúc Sinh: Tốt mọi việc
      Tuế hợp: Tốt mọi việc
      Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
      Hoàng Ân: Tốt mọi việc
      Bất tương: Tốt cho cưới hỏi

 • Các sao xấu:
      Hỏa tinh: Xấu với lợp nhà và làm bếp
      Ly Sào: Xấu với giá thú, xuất hành, dọn sang nhà mới
      Nguyệt Kỵ: Xấu mọi việc (theo dân gian)
      Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu mọi việc
      Địa phá: Kỵ xây dựng
      Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành
      Băng tiêu ngõa hãm: Xấu mọi việc
      Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương
      Lỗ ban sát: Kỵ khởi tạo

 • Hướng dẫn