30 C
Hanoi
Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷNgũ Quỷ Vận Tài Bí Pháp

Ngũ Quỷ Vận Tài Bí Pháp

- Advertisement -

Ngũ Quỷ Vận Tài Bí Pháp

Ngũ Quỷ Vận Tài bí pháp, là một cách cục trong Phong thủy, trong đó lợi dụng sự bài bố của Cửu tinh để đem lại tài vận một cách nhanh chóng. Trong phong thủy còn gọi là cách “cứu bần”, tức có thể tức thời làm cho người ta có được tiền tài. Tuy nhiên, tài vật trên đời vốn dĩ có căn nguyên, chớ thấy lợi trước mắt mà ham, khi áp dụng nên cẩn trọng.

Tôi viết lại phép này, để mọi người tham khảo, lấy cơ sở nghiên cứu thêm vì trong sách vở thì cũng có nhắc đến, nhưng hầu như chưa được đầy đủ. Nhất là phần “Phụ tinh thủy pháp phối quái” là phép của Thủy long, vốn khác với phép của Sơn. Khi đọc nên tường tận.

NGŨ QUỶ VẬN TÀI ĐỊNH CỤC

“Ngũ Quỷ vận tài phong thủy cục”, có nguồn cơn từ Cửu tinh pháp, còn được gọi là Thiên tinh pháp. Liên quan đến CỬU TINH, Cửu tinh tức là 9 sao trong hệ Bắc đẩu, gồm :

Tham lang (Thiên khu)
Cự môn (Thiên tuyền)
Lộc tồn (Thiên Cơ)
Văn khúc (Thiên quyền)
Liêm trinh (Ngọc hoành
Vũ khúc (Khai dương)
Phá quân (Dao quang)
Tả phụ (Động minh)
Hữu bật (Ẩn quang)

Cửu tinh – tại Thiên thì là Tượng, tại Địa thì là Hình. Cho nên TRÊN mà xem Thiên tượng, thì có thể biết được sự biến hóa của trời đất. DƯỚI mà biện địa hình, có thể biết được giầu nghèo họa phúc của nhân gian. BIỆN địa hình, chính là chí về môn Phong thủy.

Nói về Ngũ Quỷ vận tài, tức là nói đến Lý luận Long, Hướng, Thủy của Cửu Tinh pháp. Trong phép này thì hai sao Phụ-Bật hợp lại thành một, gọi là Phụ tinh. Nếu vận dụng được phép này, thì có thể làm cho người ta phát cự phú nhất thời. Địa lý của tự nhiên, phải được phối hợp với con người trong tự nhiên, mới có thể bổ trợ cho nhau, khiến cho người ta giầu có.

Khẩu quyết của Ngũ Quỷ Vận Tài : “ Sơn long Liêm Trinh hữu Hướng, Thủy long Cự Môn kiến Thủy”

Giải thích về khẩu quyết này, thì Ngũ Quỷ tức là chỉ Liêm trinh (Trong Cửu tinh, Liêm trinh thuộc Ngũ Quỷ). Tài tức là chỉ về Thủy (trong Phong thủy, Thủy chủ tài). Nhờ có Thủy mà phát tài.

Ngũ Quỷ Vận Tài : Tọa là SƠN LONG, Hướng là THỦY LONG. Ngoài địa hình Sơn long và Thủy long đều lập được một quẻ theo phép thông thường. Dựa vào Tịnh Âm, Tịnh Dương cùng với Nguyên lý nạp giáp của 24 sơn. Lập Sơn Long trên phương vị Liêm Trinh, trên phương vị Cự môn có Thủy, tức là Ngũ Quỷ Vận Tài. Trong Dương trạch, Khai môn, hoặc đặt cửa sổ, hoặc vị trí nạp khí vào phương vị Liêm Trinh, làm sao cho phương vị Cự Môn có Thủy thì tức là Ngũ Quỷ Vận Tài.

Cửu tinh phối với Bát Trạch :

Phụ tinh — phục vị
Tham lang — sinh khí
Cự môn — thiên y
Lộc tồn — họa hại
Văn khúc — lục sát
Liêm trinh — ngũ quỷ
Vũ khúc — diên niên
Phá quân — tuyệt mệnh

Phần trên là nói về thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, cụ thể sẽ tham khảo dưới đây :

I. CƠ SỞ :

+ Bát quái nạp giáp : phép này chỉ dùng “tam hào quái nạp giáp” (khác với phép Hỗn thiên nạp giáp):
+ Tịnh âm, tịnh dương : Là Âm Dương của 24 sơn hướng theo Tam hợp (khác với Âm Dương của Huyền không).
+ Phép biến hào của Sơn Long:

Phép này lấy Tọa sơn lập quái, dùng phép biến quái để bài bố cửu tinh, còn gọi là “bài long pháp”. Phép này, láy 3 hào trong quẻ để tiến hành biến hào, Hào biến thì Quẻ sẽ biến theo. Quẻ sau khi biến ra, lại phối hợp với phép nạp giáp để bài bố cửu tinh. (biến hào là từ hào dương đổi thành hào âm và ngược lại).

 • Trình tự biến hào : biến các hào theo thứ tự từ : Thượng – Trung – Hạ – Trung – Thượng – Trung – Hạ – Trung.
 • Cửu tinh thì bày bố thuận theo thứ tự : Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Phụ Bật.

+ Phép biến hào của Thủy Long:

Bởi vì phép này lại lấy Hướng để lập quẻ khởi Phụ tinh, nên còn được gọi là “Phụ tinh thủy pháp phối quái”. Cũng như Sơn long, phép này lấy hướng để lập quẻ khởi Phụ tinh, theo thứ tự mà biến hào, hào biến thì quẻ biến, sau đó lại đem phối với Cửu tinh.

 • Trình tự biến hào, thuận theo thứ tự : Trung-Sơ-Trung-Thượng-Trung-Sơ-Trung.
 • Cửu tinh bài bố thuận theo thứ tự : Phụ Bật, Vũ Khúc, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc.

II. TÁC PHÁP CỤ THỂ VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG:

 1. Tác pháp (cách làm) :

+ Sơn long là Liêm trinh làm hướng

 • Lấy Tọa sơn để lập quẻ (tọa sơn gọi là Sơn Long)
 • Dùng phép “bài long biến hào phiên quái” (đã trình bày ở trên) để bày bố Cửu tinh.
 • Dựa vào “tịnh âm, tịnh dương” cùng với nguyên lý “Nạp giáp tam hào” để nạp cho 24 sơn
 • Tìm xem Liêm Trinh ở đâu, lấy đó để làm Khí Khẩu, hoặc Thủy Khẩu. Có thể khai môn hoặc đặt cửa sổ 2 cánh để nạp khí, gọi là “thu sơn xuất sát” (trong Âm trạch thì lập Hướng Liêm Trinh).

+ Thủy long là Cự môn thấy Thủy :

- Advertisement -
 • Theo trên lập quẻ (Hướng Sơn gọi là Thủy long)
 • Dùng phép “Thủy long biến hào phiên quái” (đã trình bày ở trên) để bày bố Cửu tinh.
 • Dựa vào phép nêu trên để nạp vào 24 sơn.
 • Tìm xem Cự môn ở đâu, lấy vị trí của Cự môn này để mà bố trí Thủy lai.

Như trình bày ở trên tức là phép “Ngũ quỷ vận tài” của Phong thủy.

 1. Ví dụ ứng dụng : Ví dụ cho trường hợp sơn Tân, hướng Ất (tọa Tân hướng Ất)

+ Sơn long là Liêm trinh :

 • Tọa sơn tức là Sơn long, lấy để lập quẻ, được chữ Tân, mà Tốn thì nạp Tân (phép nạp giáp), nên lấy Tốn để lập quẻ.
 • Sơn long biến hào phiên quái, quẻ Tốn biến như sau :
Khảm->Khôn->Chấn->Đoài->Càn->Ly->Cấn->Tốn
Tham->Cự->Lộc->Văn->Liêm->Vũ->Phá->Phụ
 • Đem nạp vào 24 sơn
 • Tìm phương của Liêm Trinh, Liêm trinh tại Càn, Càn lại nạp Giáp, nên Liêm trinh ở phương vị Càn và Giáp.
 • Đối với Âm trạch lấy Liêm trinh làm hướng, Đối với Dương trạch thì lấy phương Càn, phương Giáp để khai môn hoặc bố trí cửa số.

+ Thủy long là Cự môn thấy Thủy :

 • Hướng sơn là Thủy Long, lấy hướng lập quẻ. Được hướng Ất, mà Khôn thì nạp Ất, nên lấy Khôn để lập quẻ.
 • Dùng phép “thủy long biến hào phiên quái” để bài bố Cửu tinh. Như sau :
Khôn->Khảm->Đoài->Chấn->Ly->Càn->Tốn->Cấn
Phụ->Vũ->Phá->Liêm->Tham->Cự->Lôc->Văn
 • Đem nạp vào 24 Sơn
 • Tìm xem phương vị Cự môn ở đâu : Cự môn tại phương Càn, mà Càn nạp Giáp nên Cự môn ở hai phương Càn, Giáp.

Nếu thấy hai phương này mà có Thủy thì là đắc phép “Ngũ quỷ vận tài”.
Trên là ví dụ cho Phép “Ngũ quỷ vận tài” ứng dụng của Phong Thủy. Các trường hợp khác thì phỏng theo đó mà làm.

III. NGŨ QUỶ VẬN TÀI LONG-HƯỚNG THỦY PHÁP:

 • Căn cứ vào lý luận trên, cổ nhân lập hướng thủy pháp như sau :
 • Khôn long, lập Chấn Canh Hợi Mùi hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, được Tốn Tân thủy hay môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Tốn long, lập Càn Giáp hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, khai Khôn Ất môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Ly long, lập Cấn Bính hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, khai Đoài Đinh Tỵ môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Đoài long, lập Khảm Quý Thân Thìn hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, khai Ly Nhâm Dần Tuất môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Cấn long, lập Ly Nhâm Dần Tuất hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, khai Khảm Quý Thân Thìn môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Khảm long, lập Đoài Đinh dĩ xú hướng, vi ngũ quỷ lâm môn, khai cấn bính môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Chấn long, lập Khôn Ất hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, được Càn Giáp thủy hay môn lộ, là “đới cự môn tài lai”
 • Càn long, lập Tốn hướng, là “ngũ quỷ lâm môn”, được Chấn Canh Hợi Mùi thủy hay môn lộ, là “cự môn đái tài lai”.

Ngoài ra, Lý khí còn dùng số Lạc thư Tiên thiên bát quái, tương đối rõ ràng.

 • Số 2 – Tốn là Hướng với số 9- Càn là “Lai long Lục hợp” Liêm trinh, Ngũ Quỷ, Thái dương.
 • Số 2- Tốn là Hướng với số 8 – Chấn là “Môn lộ hợp thập” Cự môn, Cự môn vốn chủ Tài, tài đến với mình, như cứu bần (cứu khỏi nghèo túng), nên gọi là Ngũ Quỷ Vận Tài vậy
- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY