26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img

Hình tính phú

- Advertisement -

1- Nguyên phu Tử vi đế ta, sinh vi hậu trng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể.
2- Kim ô viên mãn. Ngc th thanh kỳ.
3- Thiên cơ vi bất trưng bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện.
Vũ khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết.
4- Thiên đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ.
Liêm trinh mi khoan, khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo, hảo phẫn hảo tranh.
5- Tham lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trưng tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu.

6- Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương.
Thiên tướng tinh thần, Thiên lương ổn trng, tâm sự ngc khiết băng thanh.
7- Thất sát như Tử Lộ bạo hổ phùng hà. Ha Linh tự Dự Nhượng thốn than trang ách.
Bạo hổ phùng hà h mục thái hung ngoan, thôn thán trang ách h ám lang thanh trầm.
8- Tuấn nhã Văn xương mi thanh mục tú.
Lỗi lạc Văn khúc khẩu thiệt tiện nịnh, tại miếu định sinh dị chí, thất hãm tất hữu ban ngân.
9- Tả phụ Hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ.
Thiên khôi Thiên việt cụ túc uy nghi, trng hợp Tam thai tắc thập toàn mô phạm.
10- Kình dương à la hình xú mạo thô, hữu kiểu trá thể thái.
11- Phá quân bất nhân, bối trng mi khoan, hành ta yêu tà gian trá, hảo hành kinh hiểm.
12- Tính mạo như xuân hòa ái, nãi thị Lộc tồn chi tính đức.
Tình hoài tự ha phong xung, thử thành Phá Hao chi uy quyn.
13- Tinh luận miếu vượng tối phạ Không vong, sát lạc Không vong cánh vô uy lực.
14- Quyn Lộc nãi cửu khiếu chi kỳ, háo tích tán bình sinh chi phúc.
15- Lộc phùng Lương Ấm bão tư tài ích dữ tha nhân, Hao ngộ Tham lang dâm tình vu tỉnh để.
16- Tham tinh nhập vu mã viên dịch thiện dịch ác. c diệu phù đồng Thiện diệu bẩm tính bất thưng.
17- Tài cư Không vong ba tam lãm tứ, Văn khúc vượng cung văn nhất tri thập.
m hợp Liêm trinh vi tham lạm chi tào lại.
18- Thân Mệnh ti sổ thực gian đạo chi kỹ nhi, trư đồ chi lưu.
Thiện Lộc định thị kỳ cao chi nghệ tế xảo, linh lỵ chi nhân.
19- Nam cư sinh vượng tối yếu đắc địa, Nữ cư tử tuyệt chuyên khán phúc đức.
20- Mệnh tối him lập vu Bại vị. Tài nguyên khước phạ phùng Không vong.
21- Cơ Hình Sát Ấm cô tinh luận tự tục chi cung gia ác tinh Kị Hao, bất vi kỳ đặc.
22- à Hao Tù chi tinh thủ Phụ mẫu chi trin, quyết nhiên phá tổ hình thương.
23- Kiêm chi đồng cách nghi tương, căn cơ yếu sát.
24- Tử vi phì mãn, Thiên phủ tinh thần. Lộc tồn Lộc chủ, dã ứng hậu trng.
25- Nhật Nguyệt Khúc tương đồng Lương Cơ Xương giai vi mỹ tuấn chi tư,
nãi thị thanh kỳ chi cách, thượng trưng hạ đoản mục tú mi thanh.
26- Tham lang đồng Vũ khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, Thiên đồng như à Kị phì mãn nhi mục miểu.
27- Kình dương thân thể tao thương, nhược ngộ Ha Linh Cự m tất sinh dị chí.
Hựu trị Hao Sát định chủ hình xú mạo thô.
28- Nhược cư Tử Tuyệt chi hạn, đồng tử nhũ bộ đồ lao kỳ lực, lão giả diệc nhiên th chung.
29- Thử sổ trung chi cương lĩnh, nãi vi tinh vĩ chi cơ quan. Ngoạn vị chuyên tinh, dĩ tham huyn diệu.
30- Hạn hữu cao đê tinh tầm hỉ nộ, giả như vận hạn bác tạp chung hữu phù trầm.
31- Như phùng sát địa canh yếu thôi tưng thảng, ngộ Không vong tất tu tế sát.
Tinh nghiên vu thử bất hoạn bất thần.

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY