26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷKham Dư Ngũ Kinh - Thanh Nang Áo Ngữ

Kham Dư Ngũ Kinh – Thanh Nang Áo Ngữ

- Advertisement -

青_囊_奥_语
THANH NANG ÁO NGỮ
杨筠松_著
dương quân tùng _ trứ

___

蔣大鴻:楊公得青囊正訣,約其旨為奧語,
Tưởng Đại Hồng: Dương Công đắc Thanh Nang chính quyết, ước kì chỉ vi áo ngữ,
以元空之理氣,用五行之星體,
dĩ nguyên không chi lý khí, dụng ngũ hành chi tinh thể,
而高山平地之作法,巳概括於其中,
nhi cao sơn bình địa chi tác pháp, Tỵ khái quát ư kì trung,
然非得其真傳口訣者,索之章句之末,
nhiên phi đắc kì chân truyền khẩu quyết giả, tác chi chương cú chi mạt,
終不能辨,謂之奧語,赵眨鋳 W 語也。
chung bất năng biện, vị chi áo ngữ, triệu trát 鋳 W ngữ dã.
______

坤壬乙,巨门从头出;艮丙辛,位位是破军。
Khôn Nhâm Ất, Cự Môn tòng đầu xuất ; Cấn Bính Tân, vị vị thị Phá Quân.
辰巽亥,尽是武曲位;甲癸申,贪狼一路行。
Thìn Tốn Hợi, tẫn thị Vũ Khúc vị ; Giáp Quý Thân, Tham Lang nhất lộ hành.
左为阳,子癸至亥壬;右为阴,午丁至巳丙。
tả vi dương, Tí Quý chí Hợi Nhâm ; hữu vi âm, Ngọ Đinh chí Tỵ Bính.
雌与雄,交会合玄空;雄与雌,玄空卦内推。
thư dữ hùng, giao hội hợp huyền không ; hùng dữ thư, huyền không quái nội thôi.
山与水,须要明此理;水与山,祸福尽相关。
sơn dữ thủy, tu yếu minh thử lý ; thủy dữ sơn, họa phúc tẫn tương quan.
明玄空,只在五行中;知此法,不须寻纳甲。
Minh huyền không, chỉ tại ngũ hành trung ; tri thử pháp, bất tu tầm nạp giáp.
颠颠倒,二十四山有珠宝;顺逆行,二十四山有火坑。
điên điên đảo, nhị thập tứ sơn hữu châu bảo ; thuận nghịch hành, nhị thập tứ sơn hữu hỏa khanh.
认金龙,一经一纬义不穷;动不动,直待高人施妙用。
nhận kim long, nhất kinh nhất vĩ nghĩa bất cùng ; động bất động, trực đãi cao nhân thi diệu dụng.

__

第一义,要识龙身行与止。
đệ nhất nghĩa, yếu thức long thân hành dữ chỉ.
第二言,来脉明堂不可偏。
đệ nhị ngôn, lai mạch Minh đường bất khả thiên.
第三法,传送功曹不高压。
đệ tam pháp, truyện tống công tào bất cao áp.
第四奇,明堂十字有玄微。
đệ tứ kỳ, Minh đường thập tự Hữu huyền vi.
第五妙,前后青龙两相照。
đệ ngũ diệu, tiền hậu thanh long lưỡng tương chiếu.
第六密,八国城门锁正气。
đệ lục mật, bát quốc thành môn tỏa chính khí.
第七奥,要向天心寻十道。
đệ thất áo, yếu hướng thiên tâm tầm thập đạo.
第八裁,屈曲流神认去来。
đệ bát tài, khuất khúc lưu thần nhận khứ lai.
第九神,任他平地与青云。
đệ cửu thần, nhậm tha bình địa dữ thanh vân.
第十真,如有一缺非真情。
đệ thập chân, như Hữu nhất khuyết phi chân tình.

__

明倒杖,卦坐阴阳何必想。
Minh đảo trượng, quái tọa âm dương hà tất tưởng.
识掌模,太极分明必有图。
thức chưởng mô, thái cực phân minh tất hữu đồ.
知化气,生克制化须熟记。
tri hóa khí, sinh khắc chế hóa tu thục kí.
说五星,方圆尖秀要分明。
thuyết ngũ tinh, phương viên tiêm tú yếu phân minh.
晓高低,星峰须辨得玄微。
hiểu cao đê, tinh phong tu biện đắc huyền vi.
鬼与曜,生死去来真要妙。
quỷ dữ diệu, sinh tử khứ lai chân yếu diệu.
向放水,生旺有吉休囚否。
hướng phóng thủy, sinh vượng hữu cát hưu tù bĩ.

__

二十四山分五行,知得荣枯死与生。
nhị thập tứ sơn phân ngũ hành, tri đắc vinh khô tử dữ sinh.
翻天倒地对不同,其中秘密在玄空。
phiên thiên đảo địa đối bất đồng, kì trung bí mật tại huyền không.
认龙立穴要分明,在人仔细辨天心。
nhận long lập huyệt yếu phân minh, tại nhân tử tế biện thiên tâm.
天心既辨穴何难,但把向中放水看。
thiên tâm kí biện huyệt hà nan, đãn bả hướng trung phóng thủy khán.
从外生入名为进,定知财宝积如山。
tòng ngoại sinh nhập danh vi tiến, định tri tài bảo tích như sơn.
从内生出名为退,家内钱财皆尽废。
tòng nội sinh xuất danh vi thối, gia nội tiền tài giai tẫn phế.
生入克入名为旺,子孙高官尽富贵。
sinh nhập khắc nhập danh vi vượng, tử tôn cao quan tẫn phú quý.
脉息生旺要知因,龙歇脉寒灾祸侵。
mạch tức sinh vượng yếu tri nhân, long hiết mạch hàn tai họa xâm.
纵有他山来救助,空劳禄马护龙行。
túng Hữu tha sơn lai cứu trợ, không lao lộc mã hộ long hành.
劝君再把星辰辨,吉凶祸福如神见。
khuyến quân tái bả tinh thần biện, cát hung họa phúc như thần kiến.
识得此篇真妙微,又见郭璞再出现。
thức đắc thử thiên chân diệu vi, hựu kiến quách phác tái xuất hiện.

— hết —
QLS phiên âm

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY