28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Tử Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Tử Môn

- Advertisement -

死加坤

Tử gia khôn

死門入死門,二里十二里,逢疾病黃皂衣人見邅迍,齣此門二十里,逢蠱腹癩跛之人,或五十里內,見血光凶事。二里見孝子哭,公吏騎馬,最忌遠行,須防變故,只宜弔喪、送葬、射獵等事。又主婦人災禍,田產交易,鄉農鬬毆,在物為布帛、菽粟,有囊腹之物,與帳轎、土石之類。

Tử môn nhập tử môn , nhị lý thập nhị lý , phùng tật bệnh hoàng ? y nhân kiến chiên truân , xuất thử môn nhị thập lý , phùng cổ phúc lại bả chi nhân , hoặc ngũ thập lý nội , kiến huyết quang hung sự . Nhị lý kiến hiếu tử khốc , công lại kị mã , tối kị viễn hành , tu phòng biến cố , chỉ nghi điếu tang , tống táng , xạ liệp đẳng sự . Hựu chủ phụ nhân tai họa , điền sản giao dịch , hương nông đấu ẩu , tại vật vi bố bạch , thục túc , hữu ? phúc chi vật , dữ trướng kiệu , thổ thạch chi loại .

死加兌

Tử gia đoái

死門入驚門,七里二里,逢孝子啼哭,與老婦少女,牽犢驅羊之應。又主安葬遷瑩,進產婦人交易。在物主有口腹,或鍋磬、缸罐之器。

Tử môn nhập kinh môn , thất lý nhị lý , phùng hiếu tử đề khốc , dữ lão phụ thiểu nữ , khiên độc khu dương chi ứng . Hựu chủ an táng thiên oánh , tiến sản phụ nhân giao dịch . Tại vật chủ hữu khẩu phúc , hoặc oa khánh , hang quán chi khí .

死加乾

Tử gia kiền

死門入開門,六里八里,逢老年婦女,牛馬成群,與開瑩安葬事。又主和閤婚姻,捕獵耕種,田土交易。在物主貴重吉器,及上圓下方,寶石、劍鏡之類。

Tử môn nhập khai môn , lục lý bát lý , phùng lão niên phụ nữ , ngưu mã thành quần , dữ khai oánh an táng sự . Hựu chủ hòa hợp hôn nhân , bộ liệp canh chủng , điền thổ giao dịch . Tại vật chủ quý trọng cát khí , cập thượng viên hạ phương , bảo thạch , kiếm kính chi loại .

死加坎

Tử gia khảm

死門入休門,三里與二里,逢兒童啼哭,與老嫗涉水,黃黑牛豕之應。又主田產生非,墳水反挑,舊事不明,陰人災厄。在物為有腹之物,形方輀圓,其中有節,或井攔、瓦器之類。

Tử môn nhập hưu môn , tam lý dữ nhị lý , phùng nhi đồng đề khốc , dữ lão ẩu thiệp thủy , hoàng hắc ngưu thỉ chi ứng . Hựu chủ điền sản sanh phi , phần thủy phản thiêu , cựu sự bất minh , âm nhân tai ách . Tại vật vi hữu phúc chi vật , hình phương nhi viên , kỳ trung hữu tiết , hoặc tỉnh lan , ngõa khí chi loại .

死加艮

Tử gia cấn

死門入生門,八里十里,聞婦人產育,孝子瑩壙,婚姻和閤,田土反覆之事。或聞山崩地動,起死回生。在物為五穀雜糧,墳瑩、瓦石之類。

Tử môn nhập sanh môn , bát lý thập lý , văn phụ nhân sản dục , hiếu tử oánh khoáng , hôn nhân hòa hợp , điền thổ phản phúc chi sự . Hoặc văn san băng địa động , khởi tử hồi sanh . Tại vật vi ngũ cốc tạp lương , phần oánh , ngõa thạch chi loại .

- Advertisement -

死加震

Tử gia chấn

死門入傷門,三里五里逢孝子扶柩,與木匠豎造之應。又主田產退敗,陰地崩損,及陰人災病,路死扛屍。在物為士木相兼之器。

Tử môn nhập thương môn , tam lý ngũ lý phùng hiếu tử phù cữu , dữ mộc tượng thụ tạo chi ứng . Hựu chủ điền sản thối bại , âm địa băng tổn , cập âm nhân tai bệnh , lộ tử giang thi . Tại vật vi sĩ mộc tương kiêm chi khí .

死加巽

Tử gia tốn

死門入杜門,四里六里逢婦女啼哭,與僧尼音樂。又主宅有暗耗,妻妾不閤,或因園圃生災,重婚私配之事。在物主懸弔之器,與幾席、地闆之類。

Tử môn nhập đỗ môn , tứ lý lục lý phùng phụ nữ đề khốc , dữ tăng ni âm nhạc . Hựu chủ trạch hữu ám háo , thê thiếp bất hợp , hoặc nhân viên phố sanh tai , trọng hôn tư phối chi sự . Tại vật chủ huyền điếu chi khí , dữ kỷ tịch , địa bản chi loại .

死加離

Tử gia ly

死門入景門,二里氻里,逢奠祭唁慰,文書舛錯之事。又主陰人當權,母子相依,或因喜費財,宅舍光飾。在物文書筆硯、煆煉之物。

Tử môn nhập cảnh môn , nhị lý cửu lý , phùng điện tế nghiễn úy , văn thư suyễn thác chi sự . Hựu chủ âm nhân đương quyền , mẫu tử tương y , hoặc nhân hỉ phí tài , trạch xá quang sức . Tại vật văn thư bút nghiễn , ? luyện chi vật .

死加中宮

Tử gia trung cung

主田產交易,陰人財利之事,宜安葬動土築墻。在物為土器舊物、土阬、石匣之類

Chủ điền sản giao dịch , âm nhân tài lợi chi sự , nghi an táng động thổ trúc tường . Tại vật vi thổ khí cựu vật , thổ khanh , thạch hạp chi loại

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY