Ngũ hành dùng luận sa, thủy

Ngũ hành dùng luận sa, thủy 1. Luận sơn, sa: Bài ca về sa pháp: Kiền, Khôn, Cấn, Tốn thị mộc hướng Dần, Thân, Tỵ, Hợi,…

Phụ Tinh Thủy Phối Quái

Phụ Tinh Thủy Phối Quái Bài long pháp của Bát Trạch tức Phụ tinh thủy phối quái: Phụ, Vũ, Phá, Liêm, Tham, Cự, Lộc, Văn là…

1 6 7 8 9 10 23