Danh mục: Bộ sưu tập

Thư Ngỏ

Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

3. Thiên Phủ Triều Viên cách 天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位, 为君, 天府作臣, 人命得此, 主大富大贵.…

Phú của Ma – Thị tiên sinh

PHÚ CỦA MA-THỊ TIÊN SINH (do vị túc-nho họ Bùi, người tỉnh Thanh Hoá) Ngôi Tử-Vi đóng vào chốn hãm Quyền giải hung, thiểu giảm vô…