26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốTử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận - Phần 3

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

- Advertisement -

3. Thiên Phủ Triều Viên cách

天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位, 为君, 天府作臣, 人命得此, 主大富大贵.

Thiên Phủ, Liêm Trinh nhị tinh tại Tuất cung tọa Mệnh hội Lộc Tồn , Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu , Xương Khúc, Khôi Việt chư cát tinh,vô sát phương hiệp thử cách,hữu Tả Phụ hoặc Hữu Bật tại Mệnh cung phương hảo,Giáp Kỷ niên sinh nhân tối giai,Đinh niên sinh nhân thứ chi. Tuất cung vi can quái vị,vi quân,Thiên Phủ tác thần,nhân Mệnh đắc thử,thiển đại phú đại quý.

诗曰:
乾为君象府为臣, 得地来朝福自新. 辅弼忠臣身报国, 腰金衣紫拜重晖.

Thi viết:
Can vi quân tượng phủ vi thần,đắc địa lai triều phúc tự tân. Phụ Bật trung thần thân báo quốc,yêu kim y tử bái trọng huy.

经云:“ 天府临戌有星扶, 腰金衣紫”, “ 辅府同宫, 尊居万乘”.

Kinh vân:“Thiên Phủ lâm Tuất hữu tinh phù,yêu kim y tử” , “Phụ Phủ đồng cung,tôn cư vạn thặng” .

如: 明穆宗隆庆皇帝, 乾造 1537 丁酉年正月二十三日辰时生 ( 见三命通会), 廉贞天府在戌宫坐命, 魁钺夹命, 辅弼禄存会照, 贵为天子. 1567 丁卯年登基,1572 壬申年驾崩, 在位仅五年, 寿止三十六岁. ( 丁酉癸卯癸卯丙辰)

Như:
Minh Mục Tông Long Khánh Hoàng Đế,càn tạo 1537 Đinh Dậu niên chinh nguyệt nhị thập tam nhật Thìn thời sanh (kiến tam Mệnh thông hội),Liêm Trinh Thiên Phủ tại Tuất cung tọa Mệnh,Khôi Việt giáp Mệnh,Phụ Bật Lộc Tồn hội chiếu,quý vi thiên tử. 1567 Đinh Mão niên đăng cơ,1572 Nhâm Thân niên giá băng,tại vị cần ngũ niên,thọ chỉ tam thập lục tuế. (Đinh Dậu Quý Mão Quý Mão Bính Thìn)

3. Thiên Phủ Triều Viên Cách

Mệnh an tại Tuất có Thiên Phủ, Liêm Trinh đồng thủ hội Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu , Xương Khúc, Khôi Việt , không có sát tinh chính là cách Thiên Phủ Triều Viên này, có Tả Phù hoặc Hữu Bật tại mệnh càng tốt hơn, người sinh năm Giáp Kỷ tốt nhứt, kế là người sinh năm Đinh. Vị trí Tuất thuộc cung Càn, tức là vua, Thiên Phủ là thần, người có mệnh như vậy chủ đại phú đại quý, giàu sang tột đỉnh.

Thơ viết về cách này như sau:
Càn vi quân tượng phủ vi thần, Càn chủ tượng vua Phủ là thần,
Đắc địa lai triều phúc tự tân. Hợp cách chiếu về phúc vạn lần.
Phụ bật trung thần thân báo quốc, Phụ Bật trung thần phò đất nước,
Yêu kim y tử bái trọng huy. Đai vàng áo tím nặng công ơn.

Phú trong sách viết:
“Thiên Phủ lâm Tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử” đại khái: Thiên Phủ vào cung Tuất có cát tinh phù trợ, được mặc áo tím, mang đai vàng tức là quý.
“Phụ Phủ đồng cung, tôn cư vạn thặng” đại khái: Thiên Phủ, Tả Phù đồng cung, tôn quý như hoàng đế.

Như lá số sau đây:
Minh Mục Tông Long Khánh Hoàng Đế, nam mạng sanh ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu (1537) giờ Thìn (xem Tam Mệnh Thông Hội), Liêm Trinh Thiên Phủ đồng thủ mệnh tại Tuất, Khôi Việt giáp mệnh, Tả Phụ Hữu Bật Lộc Tồn hội chiếu, ngôi vị cao quý không sai. Đăng cơ năm Đinh Mão (1567) băng hà năm Nhâm Thân (1572) tại vị được 5 năm, thọ 36 tuổi
(Bát tự: Đinh Dậu Quý Mão Quý Mão Bính Thìn).

 

Xem Thêm:

LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẤY LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

LẤY LÁ SỐ TỬ VI

- Advertisement -

LẬP QUẺ DỊCH

LẤY QUẺ DỊCH

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY