26 C
Hanoi
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủPhong Thuỷ13 kiểu đất đồng bằng không thể táng mộ

13 kiểu đất đồng bằng không thể táng mộ

- Advertisement -

BÌNH DƯƠNG MỘ ĐỊA THẬP TAM BẤT TÁNG
(13 kiểu đất đồng bằng không thể táng mộ)

1. Tuy hữu cát thủy triêu lai, nhi xuất thủy khẩu đa giả nan định tiêu thủy, thử vi tinh khí phân tán chi sở.

Tuy có cát thủy triều lai, nhưng dòng nước đi xuất ra nhiều thủy khẩu khó xác định được vị trí tiêu thủy. Chỗ này là nơi tinh khí phân tán, không thể táng.

2. Bình dương nội cục như điêu khắc, nhi cục ngoại sa thủy vô tình giả, thị nhân lực sở vi, vô khí chi địa.

Đất bình dương mà nội cục đẹp như được gọt đẽo, nhưng ngoại cục thì Sa Thủy lại vô tính. Đây là do sức người làm nên, là đất vô khí, không thể táng.

3. Bình dương nhất vọng vô tế tịnh vô kết yết thải khí giả, long huyệt bất thanh, lai mạch bất minh.

Đất bình dương mà mênh mông vô bờ thì cũng không thể kết huyệt, long huyệt không rõ, lai mạch mơ hồ, không thể táng.

4. Bình dương tuy hữu giới thủy, nhi tả khiên hữu khiết giả, nãi kiếp long chi đại hung chi địa.

Đất bình dương tuy có giới thủy định lại, nhưng tả dắt – hữu theo, thì là Kiếp long, là đất đại hung, không thể táng.

5. Bình dương nhi phiến phiến đoạn đoạn giả, thị thủy khẩu phù sa dã.

Đất bình dương mà chia mảnh chia khúc, tức là “thủy khẩu phù sa” (thủy khẩu lẫn trong sa sơn), không thể táng.

6. Bình dương huyệt tiền khuyết thần giả, thử nãi vô khí, cố ngoại vô dư dã.

Đất bình dương mà trước huyệt không có Thần (môi), là đất vô khí, chính vì thế nên mới không có dư khí ra bên ngoài. Không thể táng.

7. Bình dương long phối thủy thủy bất phối long, thử nãi âm dương bất phối địa dã.

Đất bình dương mà long thì phối được với thủy, nhưng thủy lại không phối được với long, là đất mà âm dương không thể phối hợp. Không thể táng.

8. Bình dương nhi thổ tán, hoặc dĩ khai quật trì đường, quân địa bất táng.

Đất bình dương mà chất đất rời bở, hoặc là đất đã bị đào thành ao đầm, đều là chỗ không thể táng.

9. Bình dương thảo mộc bất sinh chi địa bất táng.

Đất bình dương mà cây cỏ không thể sinh sống, là đất không thể táng.

10. Bình dương diêu táo trì lô đa giả, nhân cư trù mật giả.


Đất bình dương mà nhiều hầm lò bếp núc, là nơi dân cư đông đúc, cũng là đất không thể táng.


11. Bình dương tác chiến tràng giả, tứ đại tán giả vị sinh khí bất tụ.

Đất bình dương mà có thể làm được chiến trường, tức là bốn phía trống trải, là nơi sinh khí bất tụ, không thể táng.

12. Bình dương tiêm diễm giả sát thái trọng, cục tiền thủy trực ngạnh vô tình giả bất táng.

Đất bình dương mà sơn san nhọn như ngọn lửa là sát khí rất lớn, trước huyệt thúy lại trực ngạnh (thằng mà chảy mạnh) vô tình, là nơi không thể táng.

13. Bình dương thần tiền phật hậu, âm linh bất an bất táng

- Advertisement -

Đất bình dương trước có Thần, sau có Phật, khiến cho âm linh bất an, là nơi không thể táng.

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY